Luisa havde et godt og velbetalt job som sekretær i et stort firma. Hun var dygtig til sit job, men pludselig en dag blev hun ramt af en sygdom. Det skulle vise sig at få stor indflydelse på hendes arbejde og liv generelt. Sygdommen betød blandt andet, at hun hurtigere blev træt og havde sværere ved at holde overblikket, hvilket var vigtigt i hendes stilling. Det endte med, at hun var nødt til at forlade sit job, da hun ikke længere kunne varetage sin jobfunktion. I den efterfølgende tid fulgte en periode med flexjob, korte ansættelsesforhold og en lavere løn, hvilket betød, at Luisa begyndte at opbygge en gæld.  

For at afværge problemerne lånte hun penge af sine veninder, men de økonomiske problemer blev ved at vokse. Hendes kreditorer var ikke villige til at forhandle og høje renter på nogle af lånene gjorde det nærmest uoverskueligt for hende at se sig ud af gælden. Det påvirkede Luisas dagligdag, hvor hun brugte meget tid på at bekymre sig over sin økonomi og begyndte at trække sig fra sociale arrangementer. Til sidste måtte hun gå til bekendelse over sin familie og sine veninder.  

- Jeg forsøgte at leve mit liv som før, men det kunne jeg ikke blive ved med, fortæller Luisa.


Et trygt samarbejde med rådgiver 

En af hendes veninder havde hørt om DinGæld og forslog Luisa at tage kontakt. Det var det skub, hun havde brug for. I starten var Luisa lidt skeptisk over at overlade sin økonomi til en fremmede, men hun vidste samtidig også, at hun ikke kunne få styr på gælden på egen hånd. Hun bestilte en uforpligtende gældssamtale og fik en personlig gældsrådgiver. Luisa fik hurtigt et godt forhold til sin rådgiver og følte sig tryg ved at lægge noget af ansvaret fra sig. 


Min rådgiver havde stor forståelse for min situation. Jeg kunne altid ringe og snakke, og hvis der kom en rykker, tog han sig af den. Det var dejligt.

Luisa, tidligere kunde.


Med hjælp fra sin rådgiver fik Luisa et overblik over økonomien. Det lykkedes rådgiveren at forhandle nogle fornuftige aftaler i hus med kreditorerne, og Luisa fik afviklet en betydelig del af sin gæld. Da Luisa fyldte 70 år, kom hun på pension. Det betød, at hendes månedlige indkomst igen faldt, og det var derfor ikke længere muligt at nå i mål med at få afviklet hele gælden. Nu var den bedste mulighed for Luisa for at komme af med gælden at søge en gældssanering. 

Læs mere om hvilke fordele du har som folkepensionist ved gældssanering


Godt klædt på til gældssanering 

Det var en omfattende proces at søge gældssanering. Her var hjælpen fra Luisas rådgiver afgørende. Han kunne hjælpe med betingelserne for ansøgning og tjekke den igennem for eventuelle fejl og mangler, inden den blev sendt afsted til skifteretten. 

Afgørelsen blev, at skifteretten som udgangspunkt gerne ville sætte gang i Luisas gældssaneringsproces, men de var bekymrede for, om Luisa med sin nuværende økonomi kunne overholde aftalerne. Luisa havde i mellemtiden fået problemer med sit knæ, som krævede behandling af en fysioterapeut. Derfor blev hun anbefalet at vente med at benytte sig af sin gældssanering, så hun havde råd til at få behandlet sit knæ. Luisa spurgte sin rådgiver til råds, og da der formentlig var tale om en kort periode med behandlinger, blev de enige om, at det var den bedste løsning.  

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at søge gældssanering 

I fogedretten er Luisa tidligere erklæret insolvent, selvom det ikke er en ønskesituation for hende, har det givet hende ro og en afklaring for fremtiden. Alle papirerne ligger klar til en ny gældssaneringsansøgning og skal blot sendes afsted, når Luisa har overstået sin behandling. I fællesskab har Luisa og hendes rådgiver derfor besluttet at afslutte samarbejdet.


Det har givet mig en indre ro og glæde over at være kommet hertil. Jeg har været heldig med, at DinGæld har været der for mig.

Luisa, tidligere kunde.


Har du brug for hjælp?

Luisas historie er et godt billede på, hvordan sygdom kan få store konsekvenser for ens økonomi. Hvis du er uheldig, kan du havne i en gæld, som du ikke kan se dig ud af. Er det sket for dig, eller oplever du, at det er svært at få økonomien til at hænge sammen, så bestil en uforpligtende gældssamtale med en af vores gældsrådgivere.

  

Kontakt os i dag, så finder vi en løsning på, hvordan du kommer af med gælden.
Bestil uforpligtende gældssamtale

Historien er lavet i samarbejde med Luisa og er skrevet ud fra hendes egen ord og vendinger.