Hvordan er forløbet egentlig, når du søger om gældssanering? Hvilke forskellige processer og procedurer skydes i gang? Og har du overblikket?

Hvis ikke, så er du kommet til det rette sted. Vi hjælper dig nemlig med at skabe overblik over processen – og hvad der sker hele vejen fra start til slut.

Når du går til skifteretten for at søge om gældssanering, så er der forskellige trin, som din sag skal igennem, før skifteretten kan afgøre, hvorvidt det er muligt for dig at få gældssanering.


Husk at tjekke, om du opfylder betingelserne for gældssanering

Før du sender din ansøgning af sted, er det vigtigt at undersøge, om du kan leve op til kravene for gældssanering.

Hvis du er usikker, og du har svært ved at sætte dig ind i processen, så er det en god idé at opsøge professionel hjælp og gældsrådgivning. Dét kan vi hjælpe dig med – læs mere om at søge gældssanering her.

Læs med nedenfor, hvis du er interesseret i at få et indblik i, hvordan et ansøgningsforløb for gældssanering almindeligvis tager sig ud – i 8 overskuelige trin.


1. Du sender din ansøgning af sted

Det første, du gør er at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan downloade ansøgningskemaet her.

Du skal udfylde ansøgningsskemaet og sende den til skifteretten i den retskreds, hvor du bor. Er du i tvivl om, hvilken retskreds du bor i? Tjek din retskreds her.

Udover ansøgningsskemaet skal du også udfylde et spørgeskema som skal sendes med ansøgningen. Download spørgeskema her.

Når du sender din ansøgning, skal du huske, at der er nogle dokumenter, du skal lægge ved. Det drejer sig om:


2. Din ansøgning bliver tjekket efter

Herefter bliver din ansøgning tjekket for, om du opfylder ansøgningskravene og betingelserne. Det siger måske sig selv, men hvis der er nogle af kravene, du ikke opfylder, så får du din ansøgning afvist.


Få hjælp til din ansøgning om gældssanering
Bestil uforpligtende gældssamtale


3. Du skal til møde og svare på spørgsmål i skifteretten

Hvis du opfylder betingelserne, og du kommer igennem det første ”tjek” af din ansøgning, så kalder skifteretten dig ind til et møde, hvor du sidder sammen med en dommer/dommerfuldmægtig. Medarbejderen gennemgår din ansøgning, og samtidig med det får du spørgsmål om din økonomi og dit arbejde.


4. Skifteretten vurderer din sag

Efter du har haft et møde med en medarbejder fra skifteretten, hvor du har svaret på spørgsmål, vil skifteretten tage stilling til din sag. De vil overveje, om du kan bevilliges gældssanering. Hvis der er et tilstrækkeligt godt grundlag, så starter din sag.


5. Skifteretten påbegynder din sag

Skifteretten udpeger en advokat til at hjælpe under behandlingen af din sag. Advokaten bliver kaldt for “skifterettens medhjælper” og er altså ikke din, men skifterettens advokat. Du skal ikke betale for advokaten – det gør staten.

Efter skifteretten har startet din sag, bliver den annonceret i Statstidende i otte uger.

Hvorfor bliver den annonceret der? Det gør den, fordi du måske har glemt nogle kreditorer i din ansøgning. Og dine kreditorer skal have en chance for at opkræve din gæld. Advokaten underretter i øvrigt de kreditorer, som du har nævnt i din ansøgning, om, at din gældssaneringssag er påbegyndt.

Når sagen indledes, registreres du i RKI, så skifteretten sikrer sig, at du ikke låner flere penge.


6. Du og advokaten laver et forslag til gældssanering

Advokaten vil blandt andet udspørge dig om, hvordan du er havnet i den økonomiske situation. Advokaten sørger for en nøjagtig opgørelse af hele din gæld og vil fremlægge et forslag til den endelige gældssanering. Når du har godkendt forslaget, sender advokaten det til skifteretten og dine kreditorer.


7. Du bliver inviteret til møde med din advokat og kreditorer i skifteretten

Efter forslaget er sendt af sted, skal du til møde i skifteretten sammen med advokaten. Her vil dine kreditorer også blive inviteret til at møde op.

Her må kreditorerne gøre indsigelser, hvis de mener, der er fejl i den opgørelse, som du og advokaten har lavet.


8. Du får besked, om du får gældssanering med det samme eller kort efter mødet

Under selve mødet med din advokat og dine kreditorer giver skifteretten dig besked om, om du får gældssanering.

Der er mange overvejelser at gøre sig, udfordringer at tage stilling til og spørgsmål at svare på. Derfor anbefaler vi, at du søger professionel hjælp hos en gældsrådgiver. Det kan vi hos DinGæld hjælpe dig med.


Lad os hjælpe dig med din ansøgning om gældssanering
Bestil uforpligtende gældssamtale