Brug af siden

Brugen af hjemmesiden www.dingaeld.dk er omfattet af nedenstående betingelser, som brugeren bør være opmærksom på.

Ansvar for hjemmesiden

Formålet med denne hjemmeside er at give brugeren adgang til informationer om DinGælds ydelser, herunder Gældsrådgivning og NemGæld.

DinGæld bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er fuldstændige, retvisende og ajourførte. Eventuelle fejl søges løbende rettet. DinGæld påtager sig imidlertid ikke retsligt ansvar for hverken direkte eller indirekte tab som følge af handlinger foretaget på baggrund af informationer offentliggjort på denne hjemmeside.

Indholdet af oplysningerne på hjemmesiden har alene karakter af information. DinGæld opfordrer derfor brugerne af hjemmesiden til altid at søge individuel og professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner.

Når der linkes til andre eksterne hjemmesider, er DinGæld ikke ansvarlig for indholdet af disse sider.

Rettigheder til hjemmesiden

DinGæld har alle rettigheder til hjemmesiden.

Hjemmesiden er beskyttet af ophavsretsloven. Gengivelse eller videredistribution af hjemmesidens indhold i original eller ændret form er ikke tilladt uden DinGælds forudgående samtykke.