Kan gæld forældes?

JA, den er god nok! Din gæld kan være forældet. 

Og det kan betyde rigtig meget for din økonomi, hvis du ikke skal betale penge tilbage, som du ellers havde regnet med. 

I Danmark er forældelsesreglerne sådan, at hvis du har en gældspost, som du ikke har mulighed for at betale af på, så kan gælden ende med at blive forældet. Det vil i sidste ende betyde, at gældsposten bliver slettet, så du ikke længere skylder penge til din kreditor.  

Forældelsesreglerne blev ændret i 2008, så det nu ikke længere var nok for kreditorerne at sende rykkere for at afbryde forældelsesfristen, og det er en fordel for dig, hvis du har gæld, der meget gammel. Nogle kreditorer har nemlig ikke fået reageret i tide, og derfor er mulighed for at din gæld er forældet. 


Kan forældelsesfristen på gæld afbrydes?

Forældelsen kan afbrydes af kreditoren. Det betyder, at fristen begynder på ny.

Fristen begynder på ny, når:

Fristen begynder IKKE på ny, når kreditoren blot kontakter dig – fx ringer eller sender rykkere.

Hvis du har svært ved at få overblikket over, hvor meget af din gæld, der er forældet, kan du kontakte os, så kan vi finde ud af det sammen.


Bestil en gældssamtale og få overblik over din gæld
Bestil uforpligtende gældssamtale


Forældet gæld – hvad betyder det for mig?

Hvis du har gældsposter, der er forældet, kan det være med til at sætte skub i afviklingen af din samlede gæld. Når der er gældsposter, du ikke længere skal betale, kan det frigive ressourcer, så det bliver lettere for dig at koncentere dig om din øvrige gæld.

Den nemmeste måde at undersøge om du har gæld, der er forældet, er ved at kontakte dine kreditorer. Dine kreditorer kan fortælle dig, hvilken aktiv gæld du har hos dem. Hvis der er gæld, som er forældet, må kreditor ikke længere indkræve gælden.Hvornår forældes et krav?

De fleste former for gæld bliver forældet efter 3 eller 10 år. Men det kommer an på hvilken type af gæld, der er tale om. Der er nemlig forskel på, om du har forældet gæld til en din mekaniker, til din bank eller om det er i forbindelse med en erstatningssag. 


Forældelsesfrist 3 år

Simple gældsposter er forældet efter 3 år. Eksempler på simple gældsposter kunne være ubetalte telefonregninger eller regninger fra din automekaniker. De 3 år regnes fra det tidspunkt, hvor kreditoren kunne kræve hele gælden tilbagebetalt. Det er derfor en god idé, hvis du får dannet dig et overblik over, hvem du skylder penge til, og hvornår kreditor kan kræve, at gælden skal være tilbagebetalt.  

Som tidligere nævnt kan de 3 år ændre sig til en forældelsesfrist på 10 år, hvis du erkender gælden – enten frivilligt ved underskrift eller gennem retten.   

Renter forældes som udgangspunkt efter 3 år. 


Forældelsesfrist 10 år

10 års reglen gælder eksempelvis, når: 


Bestil en gældssamtale og få overblikket i dag
Bestil uforpligtende gældssamtale


Øvrige forældelsesfrister


Forældelsesfrist 5 år

Gæld er forældet efter 5 år, hvis gælden er opstået ved udførelse af arbejde i et ansættelsesforhold. Gælden kan eksempelvis være opstået, hvis du som medarbejder har misligholdt en ansættelsesaftale. Det kan også være, at du som arbejdsgiver har misligholdt et krav om udbetaling af løn eller pension til dine medarbejder. 


Forældelsesfrist 20 år

Forældelsesfristen er 20 år for indlån i banker eller lignende og for tilskrevne renter. Fristen regnes fra seneste indsættelse, hævning, rentetilskrivning eller øvrige posteringer.


Forældelsesfrist 30 år

Der er en forældelsesfrist på 30 år for gæld opstået i forbindelse med erstatning eller godtgørelse, når det handler om personskade.

Selvom en gældspost er forældet, kan du selvfølgelig stadig have gæld andre steder. Det skal du også have styr på, hvis du endeligt vil være gældfri.


Person der prøver at få overblik over sin gæld


Vi hjælper dig med at få overblikket over din gæld 

Vi kan hjælpe dig med at få det samlede overblik over din gæld. Hver dag hjælper vi mange gældsramte danskere med at få styr på deres gæld, så de kan slippe for økonomiske bekymringer. Vi kan hjælpe dig med at undersøge, hvilke gældsposter der er forældet, og hvilke der ikke er. Når vi sammen har fået et overblik over gældens omfang, kan vi lægge en plan for, hvordan du hurtigst og på bedste måde kan blive gældfri. Vi har et produkt, som vi kalder NemGæld. Læs mere om NemGæld her.  Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1238