Ønsker du at klage?

Vores kunders tilfredshed er meget vigtig for os. Vi gør meget ud af at forventningsafstemme under de indledende samtaler i telefonen. Det gør vi for at sikre, at vores kunder får en god oplevelse hos DinGæld. Hvis der alligevel er opstået uoverenstemmelser, og du som kunde har fået en oplevelse, som du gerne vil klage over, har du mulighed for det her. Så vil vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig og samtidig kan vi bruge informationen til at gøre vores service bedre fremover.

Såfremt du efterfølgende ikke mener, at problemet er løst, henviser vi til at sende en skriftlig klage til vores adresse eller en klage via email til kontakt@dingaeld.dk. Du kan også klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.naevneneshus.dk eller benytte EU Kommissionens online klageportal, http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (primært relevant for udenlandsdanskere).

Vi kan som dataansvarlig kontaktes på telefon 30 26 65 05 eller via e-mail til kontakt@dingaeld.dk. Der kan også indgives en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk, hvis klagen omhandler brud på reglerne om databeskyttelse.