Gældsrådgivning


Hvorfor benytte sig af gældsrådgivning?

Med gældsrådgivning får du hjælp fra en gældsrådgiver, der kan gøre dig gældfri.

En gældsrådgiver undersøger din økonomi og rådgiver dig, så du kender dine muligheder og er bevidst om eventuelle faldgruber. Det giver dig den nødvendige indsigt, så du kan blive gældfri på den helt rigtige måde. Der kan være mange årsager til, at man er havnet i gæld. Fælles for alle tilfældene er, at der er en løsning på, hvordan man kan blive gældfri på sigt.

Har du brug for hjælp fra en gældsrådgiver?
Bliv ringet op

Hvornår er gældsrådgivning relevant for mig?

Det kan være svært at sige entydigt, hvornår professionel rådgivning er den rigtige løsning. Det kommer både an på din økonomiske situation, og hvordan din økonomi påvirker din hverdag. Hvis du af og til går og bekymrer dig over din økonomiske situation, kan det skabe en stor værdi i dit liv at få hjælp. Du vil ofte kunne mærke en byrde forsvinde fra dine skuldre.

Hvis du har en gæld, der tynger dig, og det er svært at overskue, hvordan du kommer af med gælden, eller hvis du synes pengene er små, og det er svært at få råd til at betale dine udgifter, kan økonomisk rådgivning være en løsning.


Gældsrådgivning er for dig, der:

Hvad er fordelene ved gældsrådgivning?

Der er mange fordele ved at søge hjælp og få gældsrådgivning. Når du får hjælp fra DinGæld, får du adgang til en professionel viden om, hvordan du effektivt kommer af med din gæld. Vi er eksperter i gældsafvikling og har kendskab til mange af kreditorerne på forhånd. Derudover er det også en fordel, at du altid har en økonomisk sparringspartner, der grundet sin erfaring kender til, hvilke udfordringer der kan komme, mens du afvikler på gælden.

Der er en række områder, som en gældsrådgiver kan behjælpelig med. Det kan blandt andet være udarbejdelse af et nyt budget, forhandling med kreditorerne om nye afdragsaftaler eller hjælp til, hvordan du søger en gældssanering, hvis det er det, du har behov for.

 1. Budgetplanlægning

  Når en gældsrådgiver skal hjælpe med at lægge et nyt budget, er der behov for en række oplysninger om din økonomi. Rådgiveren har brug at kende din samlede månedlig indtægt efter skat. Det indebærer din løn eller den overførelsesindkomst (eksempelvis SU, dagpenge eller kontanthjælp), som du modtager. Dernæst skal du videregive oplysninger om dine faste udgifter, såsom boligudgifter, transportudgifter og andet forbrug.

  Overblik med kalender, lommeregner og en tavle

  Hos DinGæld vil vi ikke bestemme, hvordan du skal leve dit liv. Hvad du bruger dine penge på, og hvordan du prioriterer din økonomi, er op til dig. For os handler det om at give dig et overblik over de muligheder og begrænsninger din nuværende økonomi giver dig. Det vigtigste for os er, at du på et oplyst grundlag kan vælge, hvordan afviklingen af din gæld skal forløbe. Når din gældsrådgiver har fået de nødvendige informationer fra dig og kreditorerne, kan budgetplanen lægges i fællesskab og rejsen mod et gældfrit liv kan begynde.

 2. Overblik og opgjort gæld

  En væsentlig fordel ved at få hjælp fra en gældsrådgiver er, at rådgiveren sørger for at opgøre din samlede gæld. Når gælden er opgjort, og rådgiveren har skabt overblik over din økonomi, kan I sammen lægge den endelige plan for afviklingen af din gæld.

  Grafer der viser ændrende økonomiske forhold

  Hos DinGæld sørger vi for indhente opgørelser fra dine kreditorer. Det eneste du skal gøre er at oplyse om navnene på dine kreditorer, derefter vil din gældsrådgiver tage kontakten til de pågældende kreditorer og finde frem til de relevante informationer herunder størrelsen på din gæld.

 3. Plan for gældsafvikling

  Der kan være flere løsninger på, hvordan du bliver gældfri. Det afhænger af gældens størrelse og sammensætning. Det kan være meget svært selv at afgøre, hvilken måde der er den bedste for dig. Derfor er det godt, hvis du har en gældsrådgiver ved din side.

  To personer lægger en plan

  Hos DinGæld vil vi starte gældsafviklingsplanen med at lave realistiske aftaler, hvor dit samlede afdragsbeløb fordeles på de forskellige gældsposter. Målet er som udgangspunkt, at så mange kreditorer som muligt modtager en månedlig betaling. Når der er indgået aftaler med kreditorerne, kan gældsrådgiveren give et estimat for, hvornår du som skyldner kan blive gældfri. Herefter fortsætter arbejdet for gældsrådgiveren med at sørge for, at planen holdes og optimeres afhængigt af dine forhold, fx hvis din jobsituation ændrer sig, du får en uforudset regning eller du gennem budgetplanlægning opsparer et beløb til forhandling.

 4. Forhandling med kreditorer

  Med en gældsrådgiver ved din side kan du også få god hjælp til forhandlingerne gennem hele forløbet. Det kan være altafgørende for dine muligheder for at blive gældfri, at gældsrådgiveren får forhandlet nye afdragsordninger på dine lån. Hvis du tilbyder kreditorerne mere, end du reelt set har mulighed for at afdrage med, kan det give bagslag. I sidste ende kan det betyde, at du bliver så presset økonomisk, så du til sidst er nødsaget til at misligholde dele af eller alle dine aftaler. Og når det sker, er der stor risiko for, at kreditor vil pålægge dig yderligere omkostninger.

  To personer indgår en aftale efter forhandlinger

  Hos DinGæld får du ekspertisen fra en professionel rådgiver, der arbejder på, at der fra start bliver indgået nogle fordelagtige aftaler med dine kreditorer, som kan være med til at gøre det muligt for dig at blive gældfri på sigt.

 5. Hjælp til gældssanering

  Hvis din gæld er håbløs stor, kan det være en god idé at undersøge mulighederne for at søge en gældssanering nu eller senere. Din rådgiver kan her forklare dig om ansøgningsprocessen og fortælle dig om fordele og ulemper. Gældsrådgiveren ved hvilke parametre, der vægter højt i en gældssaneringsansøgning og kan give dig en god indikation på, hvor dine chancer for en gældssanering er.

  En kvinde sidder ved en computer og sætter sig ind i reglerne for gældssanering

  Hos DinGæld får du hjælp til, hvordan du skal udfylde selve ansøgningen. Samtidig kan rådgiveren hjælpe dig med eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte komme i forbindelse med behandlingen af din sag i skifteretten. Derudover står rådgiveren også klar til at hjælpe dig videre, hvis du skulle få afvist din gældssaneringsansøgning.

Læg de økonomiske bekymringer fra dig

En af de største fordele ved at få hjælp fra en rådgiver er, at du kan opleve, hvordan du kan sænke skuldrene og overlade noget af ansvaret til en anden. Det kan være en stor lettelse ikke længere at skulle bære byrden alene. Det kan give ro, at du hele tiden har en ekspert ved hånden, som du kan spørge til råds.

Rykkere, RKI, fogedret, lønindeholdelse og risiko for tvangsauktion er bare nogle af de bekymringer, du som gældsramt kan være påvirket af. Det kan give stor utryghed, når du ikke ved, hvad der kommer til at ske. Man kan gå med følelsen af, at der ikke er kontrol over situationen. Hos DinGæld får du tildelt en personlig gældsrådgiver, så har du altid en, der kan rådgive dig i, hvordan du skal forholde dig i en bestemt situation. Du kan i højere grad føle dig tryg i situationen, når din rådgiver eksempelvis kan forklare, hvad det kan betyde for dig at blive registreret i RKI eller blive indkaldt til et møde i fogedretten.Få en uforpligtende rådgivningssamtale

Start med at bestille en gældssamtale og bliv ringet op af os. Vi skaber et overblik over din situation og økonomi, så vi kan afdække hvilke muligheder, du har for at blive gældfri. Ønsker du at samarbejde med os, dykker vi ned i detaljerne i din økonomi, så du kan tage en kvalificeret beslutning om, hvordan du ønsker at blive gældfri.

Bestil uforpligtende gældssamtale

Hvorfor få hjælp af DinGæld?

DinGæld arbejder udelukkende med økonomisk rådgivning om afvikling af gæld. Vi er specialister i gældsrådgivning og har alle en økonomisk baggrund. Hos os får du derfor en erfaren rådgiver, der ved, hvordan du kan blive gældfri. Din økonomiske rådgiver hjælper dig i forhold til din situation, så I sammen kan finde frem til den bedste løsning for dig.

DinGæld yder økonomisk rådgivning i hele Danmark. Vores rådgivning foregår over telefon og online på vores kundeportal. På kundeportalen kan du sikkert dele informationer, skrive beskeder til din rådgiver og få opdateringer på, hvordan det går med afviklingen af gælden. Det hele er samlet ét sted på din personlige profil.
Mød Henrik og hør om vores ydelse


Hvordan foregår gældsrådgivning hos DinGæld?

Hvis du ønsker at få hjælp til din privatøkonomi, så er du havnet det rigtige sted. Vi yder dagligt rådgivning til gældsramte danskere, og vi kan også hjælpe dig. Med hjælpen fra DinGæld kan du lade gælden komme i baggrunden og fokusere på andre ting, som er vigtige for dig i din hverdag. Din personlige gældsrådgiver tager nemlig styringen og fremlægger en plan for, hvordan din gæld afvikles på den bedste måde.

I starten har vi brug for navnene på dine kreditorer, så vi kan indhenter opgørelser, og danne os et overblik over gælden. Vi varetage kontakten til dine kreditorer og påbegynder hernæst forhandlingerne med dine kreditorer om nye og bedre aftaler på dine gældsposter. Vores erfaring og ekspertise i forhold til forhandlinger bliver din fordel, og vi kan på den måde hjælpe dig med at opnå både rentebesparelser og nedslag i gælden.


Økonomisk rådgivning – der gør dig gældfri

Det er blandt andet din privatøkonomi, der afgør, hvordan du hurtigst bliver gældfri. Derfor skal din økonomi undersøges. Vi skaber overblik over din dagligdag og laver et budget, så du har penge nok til det, der er vigtigt for dig og din familie.

Med budgettet får du klarhed over dine indtægter og udgifter. Budgettet giver os klarhed over, hvilke realistiske muligheder, du har for at blive gældfri, og hvor hurtigt det kan lade sig gøre.


Få rådgivning og se drømmene blive til virkelighed

Økonomi er ikke det vigtigste i livet, men det kan sætte en stopper for nogle af dine drømme. Har du en drøm om at rejse i en længere periode? Eller om drømmer du om at købe hus? Så er penge nødvendige, og hvis du har gæld, kan det synes fuldstændig urealistisk nogensinde at få opfyldt ens drømme.

I mange tilfælde er det dog ikke sandheden. For sandheden er, at med god planlægning, selvdisciplin og måske den helt rette hjælp kan drømmene blive til virkelighed. Hos DinGæld arbejder vi hver dag for at gøre vores kunder gældfrie, så de får mulighed for at få deres drømme opfyldt. Uanset hvad din drøm er, vil vi gerne høre den og med vores gældsrådgivning hjælpe til at nå målet.


Læs vores kunders historier


Vi hjælper hele vejen til du er gældfri

Hos DinGæld tror vi på, at vores hjælp er den bedste og sikreste vej til et gældfrit liv. Vi forstår fuldt ud, at det kan være uoverskueligt at skulle få styr på sin gæld på egen hånd. Derfor mener vi også, at det vigtigste skridt, når man har en stor gæld er, at søge hjælp. Det at søge hjælp er nemlig udtryk for stort mod og handlekraft.

Vores rådgivere arbejder udelukkende for dine interesser og for, at du bliver gældfri på den bedste måde. For os handler det om at skabe tryghed for dig som kunde, så du hele tiden, føler dig på rette vej og kan slippe de økonomiske bekymringer. En gældsafvikling kan være lang og hård, derfor kan det være en god løsning at få hjælp, så du kan leve et liv fri for økonomiske bekymringer, mens du får styr på din gæld.


Tryghed under hele forløbet

Det giver tryghed at have en gældsrådgiver ved sin side, der altid kan skabe overblikket og besvare ens spørgsmål.

Optimal gældsafvikling

Din gældsrådgiver vil løbende forsøge at optimere aftalerne med dine kreditorer, det betyder, at du vil kunne opnå store besparelser og blive gældfri tidligere end først antaget.

Planen fuldføres

Hvis du eksempelvis skulle misse en betaling til en kreditor, så kontakter vi kreditor, og gør hvad vi kan for, at aftalen kan opretholdes og planen kan fuldføres.


Vi griber dig, hvis du falder

Under et rådgivningsforløb hvor en gæld afvikles, kan der opstå udfordringer, der kan betyde, at man risikerer at skulle misligholde en aftale. Det kan være man mister jobbet eller at der kommer en stor uforudset udgift, der betyder, at man ikke har penge nok til at overholde alle sine afdragsaftaler. Sker dette kan man komme ud for, at ens afdragsaftale falder til jorden, og det kan føre en masse ekstraomkostninger med sig.

Som kunde hos DinGæld sørger vi for at tage kontakt til kreditor så hurtigt som muligt og få forklaret situationen og afklaret problematikken. Ofte vil man kunne finde en løsning, så afdragsaftalen kan opretholdes. Det kan være altafgørende for, at du kan komme i mål som planlagt. Vores gældsrådgivning er værdifuld under hele forløbet. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at planen føres i mål, og løbende vil vi også lave yderligere forhandlinger med kreditorerne, hvis der stadig er noget at forhandle om. På den måde kan vi hjælpe med at du opnår endnu flere besparelser på din gæld, og samtidig vil du også kunne blive gældfri hurtigere end først planlagt.

Det er derfor professionel gældsrådgivning er pengene værd – du kan nemlig være sikker på, at du får en skræddersyet gældsafvikling, der passer til dine behov.

Få en uforpligtende gældssamtale

Bliv ringet op og lad os hjælpe dig med at få overblik over din gæld igen. Vi afdækker dine muligheder for at blive gældfri. Start rejsen mod et gældfrit liv i dag.

Få en gældssamtale

DinGæld er specialister i gældsafvikling

Din personlig rådgiver

Som kunde hos DinGæld får du din egen personlige rådgiver, som følger din sag fra start til slut. Det skaber tryghed for dig som kunde, da rådgiveren har et indgående kendskab til din økonomiske situation.

Få din nattesøvn tilbage

Vores fornemmeste opgave er at gøre vores kunder gældfrie. Udsigten til et gældfrit liv vil frigøre dig fra en masse bekymringer, give dig nattesøvnen tilbage og gøre, at du igen kan nyde livet.

En investering i fremtiden

Vi har mange års erfaring og kan hjælpe dig uanset hvilke økonomiske problemer, du har. Med rådgivning fra DinGæld får du igen styr på din økonomi, opnår realistiske aftaler og kan se ind i en fremtid uden gæld.

Nemt, bekvemt og enkelt

Vi arbejder målrettet for at gøre dig gældfri på den mest simple og billigste måde. Som kunde ved du din rådgiver har overblikket over din gæld, tager kontakten til dine kreditorer og kan hjælpe dig, hvis der skulle opstå udfordringer.