kvinde sidder og skriver på computer

Kalenderen skriver december 2018, da Victorias økonomiske situation er blevet så uoverskuelig, at hun ikke længere kan se en anden udvej end at kontakte DinGæld. En bekendt er på daværende tidspunkt kunde hos os, så Victoria har allerede set, hvilke resultater vi kan skabe.

Historien går dog endnu længere tilbage. Helt tilbage til 2010, hvor Victoria købte en lejlighed, der desværre viste sig at have en gammel rådskade. Herefter startede en kamp med tidligere ejere, og Victoria var nødsaget til at tage et forbrugslån for at kunne betale håndværkere for at udbedre skaderne. Lejligheden blev solgt med et tab, og boliglånet i banken blev lavet om til et forbrugslån med tårnhøje renter.

Midt i kaosset mistede Victoria tilmed sit arbejde. Hun havde efter lejlighedssalget udgifter for over 20.000 kroner om måneden, hvilket hendes dagpengeindkomst langtfra kunne dække. Hun havde derfor ikke råd til at betale sine regninger og kom bagud med sine betalinger.


Ingen vej tilbage

- Det startede en ond, økonomisk spiral, fortæller Victoria.

Den følgende tid endte hun i RKI, blev indkaldt til fogedretten og følte sig ganske enkelt økonomisk ruineret. Selvom det var ubehageligt og grænseoverskridende at skulle kontakte DinGæld, var der ingen vej tilbage. Hvis hendes økonomi skulle komme på rette kurs igen, måtte hun have hjælp udefra. Også selvom hun ikke vidste, hvor hun skulle finde pengene fra – de skulle bare findes.


Det var en ny og ubehagelig situation pludselig at blive stillet til ansvar for sine handlinger, men jeg kunne mærke på min selvtillid og mit selvværd, hvor meget min økonomi i virkeligheden betød for mig.

Victoria, tidligere kunde.


Et værdifuldt samarbejde

Victoria fik tildelt en personlig rådgiver hos DinGæld. I starten handlede det om at finde ud af, hvem hun skyldte penge, så hun sendte sin rådgiver forskellige oplysninger herom, så gælden kunne blive opgjort. I fællesskab fandt Victoria og rådgiveren efterfølgende frem til et beløb, hun havde mulighed for at indbetale hver måned. Beløbet brugte hendes rådgiver til at nedbringe hendes gæld på bedst mulig vis.

- Selvom jeg havde det dårligt med at tømme min postkasse, fandt jeg fred i, at jeg blot skulle åbne brevene, tage et billede og sende det videre til min rådgiver, fortæller Victoria.

Herefter skabte Victorias rådgiver overblik over hendes gæld og sørgede for løbende at holde Victoria opdateret, når der blev indgået nye aftaler med kreditorerne. Samtidig så rådgiveren også ud i fremtiden og opstillede forskellige muligheder og scenarier, så hun også selv kunne være med til at bestemme, hvordan tingene skulle foregå.

- Min rådgiver mødte mig virkelig i øjenhøjde og var på ingen måde nedsættende overfor mig - tværtimod. Han forklarede helt lavpraktisk og firkantet, hvordan tingene hang sammen, og han fik sat tingene i gang, fortæller Victoria.


Fra 15 til 3 kreditorer og en følelse af gældfrihed

Ifølge Victoria skete der et personligt vendepunkt under Corona-pausen. Hun fik fornyet energi og hendes power, styrke og kraft vendte tilbage. Hun fik igen overskud til at sætte sig ind i sin økonomi, og hun fandt ud, hvor gode aftaler hendes rådgiver havde lavet på hendes vegne. Selvom hun igennem hele forløbet var blevet informeret om aftalerne, havde hun ikke haft overskud til at forholde sig til dem, og det var befriende for hende, at en anden tog styringen og havde overblikket.


Min gæld er reduceret fra 15 til 3 kreditorer, og der er lavet gode aftaler på de resterende gældsposter. Jeg ved nu, hvordan fremtiden ser ud og har endda oprettet en opsparingskonto.

Victoria, tidligere kunde.

Victorias rådgiver havde på halvandet år fået udbetalt 12 krav og lavet gode aftaler på de tre lån, der nu var tilbage. Én af aftalerne indebærer et ubegrænset rentestop fra 17,24 til 0 %, hvilket har sparet hende for mere end 10.000 kroner alene det første år. Victoria følte sig derfor klar til selv at varetage den resterende afbetaling.

- Det bedste ved mit samarbejde med DinGæld er, at jeg er blevet ”gældfri”. Selvom jeg stadig har tre lån tilbage, føler jeg mig gældfri, fordi der er lavet så gode aftaler, fortæller Victoria.

Victoria nævner også, at noget af det bedste har været at slippe for hendes kreditorer. De ringede konstant, sendte breve og e-mails og indkaldte hende til fogedretten, så det var en stor lettelse at slippe for. Samtidig var det også rart for hende, at hun ikke blot kunne slippe af med sin rådgiver og løbe fra problemerne. Hun beskriver, hvordan hun før var fyldt med skam over sin situation og at ”ingen kan handle på skam – der stopper man med at handle”, hvorfor det var vigtigt for hende, at en anden handlede på hendes vegne. Hendes rådgiver fik hende til at forstå, at der intet skamfuldt var i hendes situation. 

Afsluttende fortæller Victoria, at hun føler, hun har fået fred. Hun har set, at der er en mening med tingene, og at der er lys for enden af tunnelen.


Skal vi også hjælpe dig med at blive gældfri?
Bestil uforpligtende gældssamtale

Historien er lavet i samarbejde med Victoria og er skrevet ud fra hendes egen ord og vendinger.