På din årsopgørelse kan du se din skat for det seneste år, og den viser, hvad din indkomst og fradrag har været, samt hvad du har betalt i skat. Af din årsopgørelse vil det fremgå, om du skal have penge tilbage, eller om du har betalt for lidt og derfor skal betale penge tilbage. 

Fra mandag den 15. marts er det muligt at se og rette i din årsopgørelse fra 2020. Har du ændringer til din årsopgørelse, skal disse indberettes senest den 1. maj 2021. 

Din årsopgørelse kan have stor betydning for din økonomi, og det er derfor vigtigt, at du får den kigget grundigt igennem og rettet til, hvis der er fejl og mangler. Nedenfor har vi samlet vores bedste råd og tips til, hvad du skal have særligt fokus på.


Mangler du hjælp til at få styr på dine gældsposter, så du udnytter dit rentefradrag bedst muligt? Vi kan hjælpe med at skabe overblik.
Bestil gratis gældssamtale


Rentefradrag

Når du låner penge, hvad enten det er i banken eller et kviklån på nettet, kan du få fradrag af renten. Det betyder, at du kan trække renten fra det pågældende lån, når du skal betale skat. Du skal altså betale mindre i skat, hvis du betaler renter på din gæld. 

En del renter kommer automatisk med på din årsopgørelse. Det gælder renter for banklån, forbrugslåns hos et finansieringsselskab, på en kontokortordning og renter og bidrag for realkreditlån. Disse fradrag kommer automatisk med, fordi banker og låneudbydere er forpligtet til at indberette rentefradrag. 

Der er dog mulighed for, at du også får fradrag for andre renter, som du skal selv skal indberette. Det gælder for eksempel, hvis du har gæld til inkasso, i private låneforhold, i udlandet og flere andre tilfælde, som du kan læse mere om på  SKATs egen hjemmeside.

Hvis du vil være sikker på, at du udnytter dit rentefradrag til fulde, og at alle dine fradrag er med på din årsopgørelse, er det en god idé, hvis du selv har overblik over dine forskellige gældsposter og det dertilhørende fradrag. 

I forbindelse med rentefradrag er det væsentligt at nævne, at man kun får fradrag på de renter, man rent faktisk betaler af på. Har du gæld, som du ikke betaler af på, kan du ikke gøre brug af dit rentefradrag.

Er du gældsramt, og har du mistet overblikket over dine gældsposter, kan det derfor være en god måde at få skabt et overblik over dine forskellige kreditorer. At have styr på sine kreditorer og gældsposter er afgørende, hvis du ønsker at blive gældfri hurtigst muligt – for eksempel gennem fordelagtige aftaler med dine kreditorer, som vi kan hjælpe dig med at forhandle på plads.


Tilmeld dig vores nyhedsservice ”Tips til et gældfrit liv” og få unik adgang til vores gældsunivers indeholdende en udførlig gældsguide samt hjælp til budgetlægning og overblik over gældsposter.
Tilmeld dig her


Befordringsfradrag (kørselsfradrag)

Har du mere end 24 kilometer til og fra arbejde – over 12 kilometer hver vej – kan du få kørselsfradrag. Det gælder alle transportmidler som bus, tog, bil, cykel og så videre. Fradraget gives kun på de dage, hvor du kører til og fra din arbejdsplads, så sygedage, kursus og hjemmearbejdsdage med mere tæller ikke. Derfor skal du også være ekstra opmærksom i år, hvor mange har arbejdet mere hjemmefra på grund af corona. Hvis du plejer at køre langt til arbejde, men i år primært har arbejdet hjemmefra, vil du muligvis opleve, at du vil få et lavere kørselsfradrag. Har du studiejob, job med løntilskud eller er i lønnet praktik, kan du også få kørselsfradrag. Du kan læse mere og beregne dit kørselsfradrag på SKATs hjemmeside.

Det er ikke muligt at få kørselsfradrag, hvis du eksempelvis har firmabil, får betalt transport af din arbejdsgiver og kører til og fra studie eller ulønnet praktik.  


Øvrige fradrag

Udover ovenstående findes en lang række andre fradrag, som ligeledes er værd at huske på, når du skal gennemgå din årsopgørelse. Det gælder blandt andet håndværkerfradrag, fradrag til fagforening og a-kasse, børnebidrag, ægtefællebidrag og mange flere. På SKATs hjemmeside kan du finde ud af hvilke fradrag, du har ret til.

Foruden fradrag er det også vigtigt at få tilrettet dine oplysninger hos SKAT, hvis du skifter erhverv/beskæftigelse. Det kan være, at du går fra at være ledig til job eller omvendt, hvilket har stor betydning for din økonomi.


Transport i overskydende skat

Dine kreditorer har mulighed for at tage såkaldt ”transport” i en eventuel kommende overskydende skat. Det betyder, at dine kreditorer vil gøre krav på de penge, som du skulle have haft tilbagebetalt. Man skelner i den forbindelse mellem det offentlige og øvrige kreditorer. 

Det offentlige har altid førsteprioritet og kan derfor betragtes som den mest magtfulde kreditor. Hvis du skylder penge til det offentlige i form af for eksempelvis parkeringsbøder, underholdsbidrag, fartbøder, børnepenge og så videre, kan gælden blive sendt videre til Gældsstyrelsen, hvis du ikke overholder din afdragsordning. De penge, du skylder, vil automatisk blive modregnet i en eventuel overskydende skat. Er der efterfølgende penge tilbage, vil du få disse udbetalt.  

Herudover er de andre kreditorer som banker, finansieringsselskaber og lignende. Disse kreditorer kan som udgangspunkt ikke tage transport i din overskydende skat, medmindre du selv har givet dem tilladelse til det. En frivillig underskrift på, at dine kreditorer må tage transport i overskydende skat, sker som regel ved forlig og fogedretsmøder. Udover at lave en betalingsaftale med dig, vil den pågældende kreditor ofte forsøge at få dig til at skrive under på, at du samtidig giver dem lov til at få eventuelt overskydende skat. 

Det er derfor vigtigt, at du læser et forlig/en betalingsaftale grundigt igennem, inden du underskriver. Står det i aftalen, at kreditor må tage transport i overskydende skat, skal du strege det over, inden du underskriver. 

Herudover er lønindeholdelse også en mulighed. Det betyder, at SKAT tager en del af din løn, fordi du skylder penge til offentlige og ikke har en afdragsordning. Din trækprocent vil i så fald blive sat op, hvorfor du ikke vil få lige så meget udbetalt i løn, som du plejer. Det er dog kun SKAT og ikke øvrige kreditorer, der kan bruge denne metode til at inddrive gæld. Du kan læse mere om lønindeholdelse på vores hjemmeside.