Det korte svar er ja. Men ikke i enhver situation.

Hvis du ikke betaler din gæld, har dine kreditorer efter mindst én rykker mulighed for at sende kravet videre til fogedretten og tage udlæg i de aktiver, du måtte have af værdi. Udover bil og hus kan det også være ting som smykker, designermøbler eller dyr elektronik. 

Når en kreditor har et udlæg i en ting, har de som hovedregel ret til at kræve, at den pågældende ting skal sælges på en tvangsauktion. Du kan undgå en tvangsauktion, hvis din kreditor er villige til at indgå en ny afdragsaftale, som du har mulighed for at overholde. Det er kun på baggrund af misligholdt gæld, der kan foretages udlæg.

Der kan være mange situationer, hvor det ikke vil give mening for en kreditor at kræve en ting solgt, selvom der er taget udlæg i den. For eksempel hvis omkostningerne ved at få tingen solgt er større end udbyttet ved et salg. Eller hvis der i forvejen er taget udlæg i aktivet af en anden kreditor, og den resterende værdi er minimal. Hvis der eksempelvis er taget udlæg i dit hus fra flere forskellige kreditorer, skal alle kreditorer være enige, hvis huset skal sættes på tvangsauktion.  


Udlæg i bil 

Hvis en kreditor tager udlæg i din bil, betyder det, at hvis du sælger din bil, skal kreditoren have pengene.  

Hvis fogedretten vurderer, at din bil er nødvendig for at passe dit arbejde, vil du kunne slippe for, at din bil bliver tvangssolgt. Det kan for eksempel være, hvis du bruger din bil på arbejde, eller hvis du har begrænset adgang til offentlig transport, hvorfor en bil er nødvendig. Derudover kan din kreditor heller ikke sætte din bil på tvangsauktion, hvis bilen er købt på afbetaling med ejendomsforbehold og du stadig betaler af på bilen, eller hvis den er nødvendig på grund af sygdom hos dig eller dine børn.  


Udlæg i hus 

På samme måde har dine kreditorer mulighed for at tage udlæg i dit hus, hvis du ejer sådan et. Hvis du har gæld, som du har svært ved at betale, kan det være en fordel at sælge ens hus og flytte i noget billigere. Hvis du sælger et hus, der er udlæg i, vil kreditoren tage en del af salgsprisen, som udgør, det der skyldes. Før du sætter dit hus til salg, er det nødvendigt, du får en accept fra dine udlægskreditorer. 

Har du ikke selv lyst til at sælge din ejendom, kan du risikere at blive tvunget til at sælge huset på auktion. Her har du som skyldner dog ret til at beholde aktiver, som gør det muligt at have et hjem. Denne ret kaldes Trangsbeneficium og beskriver en skyldners rettighed om, at denne skal efterlades med så mange aktiver, at man kan opretholde en "beskeden levefod og et beskedent hjem”.

Læs mere om hvilke rettigheder en skyldner har


Få rådgivning hvis dit hus eller din bil skal tvangssælges

Er du i tvivl om, hvordan du står i forhold til en fogedretssag, kan DinGæld hjælpe dig til at blive klar over dine rettigheder. Hvis du har spørgsmål vedrørende salg af hus med gæld, eller salg af bil med gæld, kan vi også være behjælpelige. Vi giver både generel rådgivning om din gæld, så du blandt andet undgår fremtidige fogedretsmøder, men vi kan også tage med dig til mødet i fogedretten eller simpelthen møde op i stedet for dig. Vi har fogedretskonsulenter, der kan møde op på dine vegne, så du kan slippe for det. Er du interesseret i den hjælp, er du velkommen til at kontakte os, så du kan høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.


Kontakt os og hør nærmere
Bestil uforpligtende gældssamtale