Det korte svar er ja. Men ikke i enhver situation.

Hvis du ikke betaler din gæld, har dine kreditorer efter mindst én rykker mulighed for at sende kravet videre til fogedretten og tage udlæg i de aktiver, du måtte have af værdi.

Når en kreditor har et udlæg i en ting, har de som hovedregel ret til at kræve, at den pågældende ting skal sælges på en tvangsauktion.

Der kan være mange situationer, hvor det ikke vil give mening for en kreditor at kræve en ting solgt, selvom der er taget udlæg i den. For eksempel hvis omkostningerne ved at få tingen solgt er større end udbyttet ved et salg.

Er du i tvivl om, hvordan du står i forhold til en fogedretssag, kan DinGæld hjælpe dig til at blive klar over dine rettigheder. Vi giver både generel rådgivning om din gæld, så du blandt andet undgår fremtidige fogedretsmøder, men vi kan også tage med dig til mødet i fogedretten eller simpelthen møde op i stedet for dig.


Kontakt os og hør nærmere
Bestil gratis gældssamtale