Størrelsen på din førtidspension afhænger af, om du er enlig eller gift/samlevende.


Satserne for førtidspension i 2024:
Beløbene er per måned før skat.
Nye reglerEnligePar
Førtidspension20.370 kr.17.315 kr.


Din førtidspension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indtægter af en vis størrelse ved siden af din førtidspension.


Det skal du huske, når din indkomst ændres

Når du begynder at modtage førtidspension, ændrer din indkomst sig.


Eksempel:
Du har tidligere haft en løn på 18.500 kr. efter skat.
Du modtager nu kun 12.629 kr. i førtidspension efter skat.
Du har således 5.871 kr. mindre til rådighed, end du tidligere har haft.


Det skal du gøre:


Hvis du tilpasser dit budget og laver nye realistiske aftaler med dine kreditorer, får du de bedste muligheder for blive gældfri.


Vi kan hjælpe dig i gang eller gøre det hele for dig!


Bliv gældfri som førtidspensionist – Bestil en uforpligtende gældssamtale og hør hvordan.
Start her


Tjek, om du kan få tilskud ud over førtidspensionen

Ved siden af førtidspensionen (nye regler) kan du søge om supplerende tilskud og ydelser:

Du kan søge om ovenstående tilskud og ydelser ved Udbetaling Danmark eller din kommune.


Gældssanering, når du er førtidspensionist

Er du blevet førtidspensionist, kan det være en fordel for dig, hvis du vil søge gældssanering. Der må nemlig ikke være usikkerhed omkring dine fremtidige indtægtsforhold – og får du førtidspension, kender du din indtægt mange år frem i tiden. Du kan læse mere om gældssanering her.


Nemmere at forhandle med kreditorer, når du får førtidspension

Din forhandlingsstyrke er bedre, når du har en fast indtægt – det er også tilfældet, selvom din indtægt formentlig er lavere end før. Det kræver dog, at du har et overblik over dit nye budget og ved, hvordan kreditorerne forholder sig til din økonomiske situation.

Lad os forhandle for dig. Kontakt os og få en uforpligtende gældssamtale.


Regler for førtidspension

Det er kommunen, som vurderer, om du kan få førtidspension. Du kan få førtidspension, hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat, og du opfylder betingelserne for at få pension. Hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, har du ikke ret til førtidspension.


Pensionssatser for 2024 – Gamle regler

Hvis du har fået tilkendt førtidspension før januar 2003, får du udbetalt førtidspension efter de gamle satser.


Satserne er per måned før skat:
Gamle reglerEnligPar
Grundbeløb6.815 kr.6.815 kr.
Pensionstillæg7.078 kr.3.420 kr.
Erhvervsudygtighedsbeløb3.488 kr.3.488 kr.
Invaliditetsbeløb1.824 kr.1.824 kr.
Førtidsbeløb4.574 kr.4.574 kr.
Ekstra tillæg ved forhøjet almindelig førtidspension1.664 kr.1.664 kr.
Ekstra tillægsydelse ved almindelig førtidspension3.488 kr.3.488 kr.

Kilde: Borger.dk

Førtidspensionens grundbeløb og pensionstillæg kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever for eksempel har indtægter ved siden af pensionen. De ekstra tillægsydelser, invaliditetsbeløbet og førtidsbeløbet er skattefrie.


Du kan få tillæg ved siden af din førtidspension

Ved siden af førtidspensionen (gamle regler) kan du søge om forskellige tillæg og ydelser:

Du kan ansøge Udbetaling Danmark eller din kommune om disse tillæg og ydelser.

Kontakt os i dag på telefon 30266505 eller bestil en uforpligtende gældssamtale, så vi kan tale om netop din situation.