Din folkepension består af et grundbeløb og pensionstillæg. Grundbeløbet er ens for alle. Pensionstillægget er større for enlige end for gifte/samlevende.


Satserne for folkepension i 2023 (per måned før skat):
EnligePar
Grundbeløb6.694 kr.694kr.
Pensionstillæg7.745 kr.3.963 kr.
I alt 14.439 kr.10.657 kr.


Din indkomst med folkepension

Når du begynder at modtage folkepension, ændrer din indkomst sig.


Eksempel (efter skat)
Du har tidligere haft en nettoløn på 15.200 kr.
Du modtager nu udbetalt 8.600 kr. i folkepension.
Det betyder, at du har 6.600 kr. mindre til rådighed, end du tidligere har haft.

Det skal du gøre:


Bliv gældfri som folkepensionist – Bestil en uforpligtende gældssamtale og hør hvordan
Start her


Der er nogle indkomster, der har betydning for beregning af dit grundbeløb. Det kan for eksempel være lønindtægter, honorarer, dagpenge og indtægter fra egen virksomhed.

Visse typer indkomster kan have betydning for dit pensionstillæg. Det kan for eksempel være indkomst ved personligt arbejde, udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner, underholdsbidrag, erstatninger, positiv kapitalindkomst og anden indkomst, du betaler skat af.


Få styr på dine udgifter

Når du kender dine indtægter, skal du også have styr på dine udgifter. Dine faste udgifter er eksempelvis udgifter til bolig, herunder vand, varme og el.

Derudover har du noget som hedder et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet skal dække over de andre udgifter, som du har i din hverdag for eksempel mad, tøj, og fornøjelser med videre.


Gældssanering, når du er pensionist

Får du folkepension, kan det være en fordel for dig, når du er gældsramt.

Ofte er det lettere at få en gældssanering, når du modtager folkepension. Det skyldes, at økonomiske uafklarede forhold i almindelighed udelukker gældssanering.

Det er derfor vigtigt, at der ikke er usikkerhed omkring dine fremtidige indtægtsforhold – og får du folkepension, kender du din indtægt mange år frem i tiden. Læs mere om gældssanering her.


Forhandling med kreditorerne

Det kan gøre din forhandling med kreditorerne nemmere, da du har en fast indtægt – også selvom den måske er lavere end før. Men det kræver, at du har et indblik i din økonomi og ved, hvordan kreditorerne ser på din situation.


Få hjælp af professionelle gældsrådgivere, så du kan få flere penge til din rådighed
Bestil en uforpligtende gældssamtale


Regler for folkepension

Du kan få folkepension, fra du er mellem 65 og 68 år. Aldersgrænsen afhænger af, hvornår du er født. Du skal som udgangspunkt også opfylde tre betingelser:

Du skal dog være opmærksom på, at der er undtagelser fra ovenstående.


Tjek, om du kan få støtte

Når du får pension, kan du endvidere søge om forskellige økonomiske tillæg og ydelser:

Det er en god idé at ansøge Udbetaling Danmark eller din kommune om ovenstående tillæg og ydelser, så du kan få flere penge til din rådighed. Som gældsramt sidder du i forvejen med et stramt budget.

Det kan også være, at du kan få ældrecheck. Det kommer an på din situation og din personlige tillægsprocent, som beregnes ud fra din og din eventuelle samlevers/ægtefælles indkomst. Du vil som udgangspunkt få udbetalt ældrechecken automatisk, hvis du opfylder betingelserne.

Ældrecheck (2023)Op til 19.200 kr. årligt før skat
Formuegrænse for ældrecheck95.800 kr.
Ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 20235.000 kr. i inflationshjælp


Vi kan hjælpe dig med at få styr på din økonomi. Bestil en uforpligtende gældssamtale eller kontakt os på telefon 30266505, så vi kan tale om netop din situation.