Det offentlige benytter sig af et fast rådighedsbeløb, som man bør kunne leve for om måneden, når ens boligomkostninger er betalt. Beløbet bliver opdateret hvert år af Gældsstyrelsen.   

Rådighedsbeløbet afhænger af om man er enlig, samlevende og om, man har børn, samt hvilken alder de har. For 2024 ligger beløbet for enlige på 7.240 kr. og for par på 12.280 kr. Derudover er der tillægsbeløb for hvert barn i husstanden. Beløbet dækker over alle husstandens leveomkostninger såsom mad, tøj, transport, forsikringer, medielicens, mobiltelefoni, briller/linser, husdyr, fritidsaktiviteter, gaver, rejser, tobaksvarer.  

Dit rådighedsbeløb bruges til at udregne, hvor mange midler du har mulighed for at bruge til afviklingen af din gæld. Beløbet kaldes betalingsevne og det beregnes ved at tage din indkomst fratrukket rådighedsbeløbet, husleje, boligudgifter, bidragsforpligtelser, udgifter vedrørende særlige behov såsom medicin eller andet og ydelser på offentlige gæld. Det udregnede beløb er det, som gældsstyrelsen og stifteretten tager udgangspunkt i.  

Rådighedsbeløbet anvendes i flere sammenhænge:


Få et realistisk rådighedsbeløb 

Hos DinGæld bruger vi rådighedsbeløbet på grund af de to ovenstående punkter, og fordi det er det mest “objektive” og rimelige rådighedsbeløb at bruge i stedet for bankernes måde at gøre det på. Vi oplever ofte, at vores medlemmer ikke har noget i nærheden af det beløb, som de burde.  

Udregningen af beløbet er en teoretisk udregning, som tager udgangspunkt i en række forhold. Vi oplever ofte, at gældsramte lever for mindre end det beløb, de har til rådighed, fastsat af loven. Det gør, at de ikke har mulighed for at sætte penge til side til uforudsete udgifter, hvilket gør, at deres økonomi nemmere vælter. Derfor tjekker vi din økonomi igennem og finder dit rådighedsbeløb. På den måde sikrer vi i højere grad, at du som gældsramt kan overholde budgettet og stadig leve liv, hvor alle dine nødvendige behov bliver dækket.   


Kontakt os og find ud af, om du også bør have et større rådighedsbeløb, end du har i dag
Bestil uforpligtende gældssamtale