Eftergivelse af offentlig gæld

Du har mulighed for at få eftergivet din gæld til det offentlige, hvis du skylder penge for eksempel i form af:

 • Skat
 • Studiegæld
 • Dagsinstitutionsgæld
 • Børnepenge
 • Licens
 • Afgifter
 • Moms.

Du skal udfylde et særligt ansøgningsskema, som findes på SKATs hjemmeside. Din ansøgning skal herefter sendes til SKAT (Inddrivelsescentret), hvor de tager stilling til, om din gæld kan eftergives.

Vi kan hjælpe dig med at søge om eftergivelse. Kontakt os i dag og hør hvordan.


Eftergivelse af gæld til det offentlige

Reglerne for eftergivelse af gæld minder på mange måder om gældssanering. Det er en betingelse, at du ikke er i stand til at betale din gæld inden for de nærmeste år, og at du opnår en varig forbedring af dine økonomiske forhold.

Hvis du også har betydelig gæld til private kreditorer, bør du søge om gældssanering i stedet for eftergivelse.

Få professionel hjælp til at søge om gældssanering
Start med en gratis samtale

Gælden kan eftergives helt eller delvist. Hvis du får delvis eftergivelse, betaler du typisk den tilbageværende del af gælden tilbage over en 5-årig periode.

Eftergivelse kan som udgangspunkt ikke finde sted, hvis:

 • du har uafklarede økonomiske forhold, for eksempel hvis du modtager kontanthjælp eller dagpenge.
 • du har stiftet gælden på et tidspunkt, hvor du var ude af stand til at opfylde din økonomiske forpligtigelser (handlet uforsvarligt).
 • du har stiftet gælden med henblik på forbrug.
 • din gæld til det offentlige er oparbejdet systematisk, for eksempel at du løbende har undladt at betale børnebidrag.
 • en større del af gælden er opstået ved strafbare eller erstatningspådragende forhold.
 • du har undladt at afdrage på din gæld, selvom du har haft rimelig mulighed for det.
 • du har indrettet dig med henblik på eftergivelse.
 • du har stiftet ny gæld, efter din eftergivelsessag er indledt.

Der lægges desuden vægt på gældens alder og størrelse.

Selvom du ikke opfylder alle kriterier, kan du sagtens søge om eftergivelse. SKAT foretager altid en individuel vurdering, så du kan godt få eftergivelse alligevel.

Eftergivelse af offentlig gæld (”socialt udsatte”)

Der er særlige regler om eftergivelse for ”socialt udsatte” personer. Du kan få eftergivet din offentlige gæld, hvis du over en 4-årig periode, i mindst 3 år har fået:

 • kontanthjælp
 • starthjælp
 • tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats
 • introduktionsydelse
 • arbejdsløshedsdagpenge

Endvidere skal du:

 • være kommet i arbejde
 • være kommet i fleksjob
 • være under uddannelse
 • være under revalidering

Beløbet, som eftergives pr. måned, udgør 1/48 af den samlede offentlige gæld, som er omfattet af eftergivelsen. Eftergivelsen sker med et fast beløb per måned i 4 år. Hvis du skylder 48.000 kr., bliver gælden således nedskrevet med 1000 kr. om måneden.

Hvis du får eftergivet gælden og igen begynder at modtage eksempelvis kontanthjælp, vil eftergivelsen blive sat i bero, indtil du ophører med at modtage hjælpen. Hvis eftergivelsen har været sat i bero i sammenhængende 12 måneder, vil eftergivelsen bortfalde for den resterende gæld.

Hvis du stifter ny gæld til det offentlige EFTER eftergivelsen, er det vigtigt, at du betaler den. Hvis du ikke gør det, vil eftergivelsen af gælden bortfalde.

Du kan få hjælp, uanset hvor din gæld stammer fra. Bliv ringet op til en uforpligtende gældssamtale eller kontakt os på telefon 30266505.

Hjalp denne artikel dig?
Tak for din feedback!

Følg os på de sociale medier

Tak for din feedback!

Vi er kede af at høre at artiklen ikke hjalp dig.

Send
Tak for din besked!

Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt