Du har mulighed for at få eftergivet din gæld til det offentlige, hvis du skylder penge for eksempel i form af:

Du skal udfylde et særligt ansøgningsskema, som findes på SKATs hjemmeside. Din ansøgning skal herefter sendes til SKAT (Inddrivelsescentret), hvor de tager stilling til, om din gæld kan eftergives.

Vi kan hjælpe dig med at søge om eftergivelse. Kontakt os i dag og hør hvordan.


Hvad er eftergivelse af gæld til det offentlige?

Reglerne for eftergivelse af gæld minder på mange måder om gældssanering. Det er en betingelse, at du ikke er i stand til at betale din gæld inden for de nærmeste år, og at du opnår en varig forbedring af dine økonomiske forhold.

Hvis du også har betydelig gæld til private kreditorer, kan det være en god idé at søge om gældssanering i stedet for eftergivelse.


Få professionel hjælp til at søge om gældssanering
Start med en uforpligtende samtale


Gælden kan eftergives helt eller delvist. Hvis du får delvis eftergivelse, betaler du typisk den tilbageværende del af gælden tilbage over en 5-årig periode.

Eftergivelse kan som udgangspunkt ikke finde sted, hvis:

Der lægges desuden vægt på gældens alder og størrelse.

Selvom du ikke opfylder alle kriterier, kan du sagtens søge om eftergivelse. SKAT foretager altid en individuel vurdering, så du kan godt få eftergivelse alligevel.


Kan man få eftergivet gæld som socialt udsat?

Der er særlige regler om eftergivelse for ”socialt udsatte” personer. Du kan få eftergivet din offentlige gæld, hvis du over en 4-årig periode, i mindst 3 år har fået:

Endvidere skal du:

Beløbet, som eftergives pr. måned, udgør 1/48 af den samlede offentlige gæld, som er omfattet af eftergivelsen. Eftergivelsen sker med et fast beløb per måned i 4 år. Hvis du skylder 48.000 kr., bliver gælden således nedskrevet med 1000 kr. om måneden.

Hvis du får eftergivet gælden og igen begynder at modtage eksempelvis kontanthjælp, vil eftergivelsen blive sat i bero, indtil du ophører med at modtage hjælpen. Hvis eftergivelsen har været sat i bero i sammenhængende 12 måneder, vil eftergivelsen bortfalde for den resterende gæld.

Hvis du stifter ny gæld til det offentlige EFTER eftergivelsen, er det vigtigt, at du betaler den. Hvis du ikke gør det, vil eftergivelsen af gælden bortfalde.

Du kan få hjælp til din gældsafvikling, uanset hvor din gæld stammer fra. Bliv ringet op til en uforpligtende gældssamtale eller kontakt os på telefon 30 26 65 05.