En skilsmisse kan være en hård begivenhed og periode i dit liv. Det vender op og ned på en hverdag på mange års samliv, og du skal til at tilpasse dig en ny situation og tilværelse, hvor du er alene.

Som om skilsmisse ikke er kompliceret nok på et følelsesmæssigt plan, så kan det også have et komplekst økonomisk og juridisk efterspil – især når det kommer til gæld.

Hvad sker der med din egen gæld ved skilsmisse? Hvad sker der med din eksmands eller ekskones gæld? Og hvad sker der med jeres fælles gæld? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil forsøge at svare på herunder.

Det er først og fremmest vigtigt at huske på, at der aldrig er to sager, der er ens. Derfor er et af de bedste råd, vi kan give dig, at søge professionel hjælp – én, der kan sætte sig ind i din specifikke sag.

Så når du læser dette, skal du huske, at det er generel information om gæld ved skilsmisse, og at det kan se anderledes ud for dig.


Du kan få skifteretten til at hjælpe dig med at opdele din gæld

Siden 1. marts 2012 har der været ny lovgivning, når det kommer til lige netop skilsmisse og gæld. Loven har blandt andet betydet, at ægtefæller og ugifte samlevere nu kan få hjælp fra skifteretten til at opdele gælden.

Loven kaldes også en ægtefælleskiftelov. Men det antyder noget forkert. For det behøver nemlig ikke være en ægtefælle, du bryder med. Det kan også ”bare” være en ugift samlever. Så loven har altså betydet, at ægtefæller – og ugifte samlevere – skal have adgang til hjælp fra skifteretten til at håndtere økonomisk strid, enten efter skilsmissen fra ægtefællen eller bruddet med ens partner.

Loven har gjort det muligt for ægtepar, der har gæld eller er insolvente – det vil sige ude af stand til at betale – at få skifterettens hjælp til at løse deres økonomiske konflikter.


Ægtefælleskifteloven kunne have været bedre

Det lyder umiddelbart rigtig godt, at loven giver mulighed for hjælp til økonomiske problemer og strider. Men den kunne have været endnu bedre.

For ægtefælleskifteloven gør det ikke muligt for skifteretten at lægge pres på kreditorer såsom banker eller kreditforeninger for at få dem til at dele gælden op.


Lad os hjælpe med at få styr på gælden ved din skilsmisse
Bestil gratis gældssamtale


Lad os tage et eksempel

Du og din eks hæfter for gælden på jeres hus. Hvis I så vælger at sælge huset, og der er et stort underskud, så hæfter I begge to for underskuddet, som salget har skabt.

Hvad kan ægtefælleskifteloven så gøre? Eller ikke gøre?

Lad os sige, at du og din eks ender med at skylde 600.000 kr. i banken, så vil det ikke være muligt for skifteretten at få banken til at opdele jeres gæld, så I ender med 300.000 kr. til jer hver.


Hvad betyder det så i praksis?

Det betyder desværre, at hvis et par, der er gået fra hinanden, vælger at sælge huset med underskud, så risikerer de at blive gældbundne til hinanden i flere år, efter at de er blevet skilt eller er gået fra hinanden.

Men det er ikke det værste…

For lad os sige, at den ene part ikke betaler af på sin del af gælden, hvad sker der så? Så risikerer den anden part nemlig, at banken ender med at opkræve hele gælden hos denne part. Det er det, der sker, når du skriver under på at være ”solidarisk hæftende”.


Gældssanering: Hvad sker der, når den ene af jer får det?

Det sker nogle gange, at den ene af jer vil kunne få gældssanering. Det vil sige, at den ene af jer vil kunne lave en aftale med de pågældende kreditorer om at afdrage et vist beløb på gælden hver måned, hvorefter den resterende del af vedkommendes gæld bliver slettet. Aftalen løber typisk i fem år, og efter de fem år er den ene af jer altså ikke længere gæld.

Men hvordan stiller det så den af jer, som ikke har fået gældssanering?

Knap så godt desværre… Det betyder selvfølgelig, at gælden bliver reduceret med det, som den gældssanerede person har betalt over fem år. Men det betyder også, at den anden part skal betale resten af gælden – selv når den gældssanerede part er gældfri efter fem år.

Lad os sige, at din eks har fået gældssanering, og at du hænger på resten af gælden. Så er det stadig muligt for dig at inddrive noget af det, du har betalt ”for meget”, fra din eks. Men det er langtfra altid givet, at det er en mulighed – for din eks er muligvis ikke i stand til at betale.


Aftal hvordan I bedst muligt betaler jeres fælles gæld

Det er altid en god idé, hvis du aftaler med din eks, hvordan I betaler gælden tilbage. Du kan altid indgå en bindende aftale med din eks – også selvom aftalen ikke er gyldig som sådan over for banken eller andre kreditorer.

På den måde kan du få bedre overblik og mere ro over din situation. På den måde er der mere tillid til, at I begge to har tænkt jer at holde aftalen, og at I nok skal få afviklet jeres gæld sikkert.

Det er altafgørende for, at du kan fortsætte dit liv – og at du måske finder kærligheden på ny.


Få styr på gælden ved din skilsmisse
Bestil gratis gældssamtale