Der er grundlæggende to formål med NemGæld:


1. Du slipper for dine kreditorer
Vi overtager kontakten, forhandlingerne og betalingerne til dine kreditorer. Vi informerer dine kreditorer om, at det er os, der står for tilbagebetalingen af din gæld til dem. Derfor skal de kontakte os i stedet for dig.

Dine kreditorer vil hellere end gerne snakke med os, da:

Er der kreditorer, der ikke har kendskab til samarbejdet mellem dig og DinGæld, henviser du dem blot til os.


2. Vi laver aftalerne med kreditorerne

Da det er os, der sørger for at indgå og overholde aftalerne med dine kreditorer, kontakter dine kreditorer os i stedet for dig.

Vi står også for dine betalinger. Vi sørger for, at dine kreditorer overholder de aftaler, vi har indgået med dem. Desuden holder vi styr på, hvornår de enkelte gældsposter er betalt ud.

Med NemGæld undgår du derfor at kreditorerne generer dig, og samtidig undgår du unødige rykkergebyrer, der gør din gæld endnu større.


Vi holder styr på dine aftaler og din gæld

“Sneboldmetoden” og andre lavpraktiske metoder til at afvikle gæld, forholder sig ikke til væsentlige forhold, såsom rentetilskrivninger. Metoderne kan få din gæld til at stige og kreditorerne til at kime dig ned, selvom du betaler, hvad du kan hver måned.

Hvis du vil være gældfri hurtigst muligt, er det vigtigt at afdrage gælden på den rigtige måde hele tiden. Det vil sige, at aftaler med dine kreditorer skal forhandles og genforhandles, når der sker ændringer i dine forhold.

Selv med et komplet overblik over alle forholdene og den perfekte plan, kan der ske ændringer i dine forhold, som gør planen ubrugelig, fx:

Aftalerne, der er indgået med kreditorerne, skal da revurderes, og kreditorerne skal kontaktes for at bibeholde de fordelagtige aftaler, der tidligere er indgået.

Omvendt kan der også ske ændringer i dine forhold, som kan forbedre planen, fx:

I så fald skal planen også revurderes, så man kan udnytte muligheden, mens den er der.

Derudover vil nogle kreditorer genforhandle, da de vil have muligheden for at se, om du på et senere tidspunkt kan betale mere til dem.

Den bedste måde at blive gældfri på, er derfor hele tiden at revurdere og justere dine aftaler og betalinger til dine kreditorer, så de på et givet tidspunkt gør mest for at gøre dig gældfri.

Vi kender kreditorerne og lovgivningen, og vi ved hvordan man bliver gældfri. Derfor kan vi sørge for, at de aftaler som vi laver med dine kreditorer, gør dig gældfri på den bedste, billigste og hurtigste måde.