Et pantebrev udarbejdes mellem en kreditor og en debitor og er et bevis på, at der eksisterer et skyldforhold mellem de involverede parter. Pantet stilles typisk som sikkerhed for et lån, der optages i forbindelse med for eksempel fast ejendom eller bil. I pantebrevet stiller debitor altså sin ejendom eller bil til sikkerhed, så vedkommende på den måde kan låne det ønskede beløb af kreditoren. 


Pant i fast ejendom

Da de færreste boligkøbere har mulighed for at betale købesummen kontant, skal de som oftest optage et lån, når de skal investere i fast ejendom. 

Pantebreve kan benyttes ved alle former for boliglån, eksempelvis i hus og ejerlejlighed. De mest almindelige former for finansiering af bolig er realkreditlån, banklån og pantebrevslån. Som regel bliver der optaget et realkreditlån, der eventuelt er suppleret af et banklån. Det forudsætter dog, at boligkøberen stiller pant til rådighed i sin ejendom som sikkerhed for tilbagebetaling af lånet. Pantet stiftes ved, at der tinglyses et pantebrev. 

Med andre ord bliver kreditor med et pantebrev såkaldt panthaver og får sikkerhed i fast ejendom som modydelse for udbetaling af et lån. Kreditor har derfor også mulighed for at begære huset på tvangsauktion, hvis boligejeren/debitor er ude af stand til at kunne afdrage på lånet eller ikke overholder den indgåede låneaftale. Sker det, kan kreditor kræve huset solgt på tvangsauktion. Ved en tvangsauktion kan kreditoren få indfriet den resterende og manglende gæld og renter. Denne sum trækkes ud af det provenu, der fremkommer ved salget. Den resterende del af provenuet går herefter til ejeren, medmindre der også er andre, der har pant i den samme ejendom.  


Har du mistet overblikket over din økonomi? Bestil en gældssamtale med det samme og bliv ringet op af vores gældsrådgiver, som vil fortælle om dine muligheder for at få hjælp.
Bestil uforpligtende gældssamtale


Fire forskellige typer af pantebreve

1. Realkreditpantebrev

Oprettes ved finansiering af fast ejendom, hvor der optages et realkreditlån til at finansiere boligen. Køberen giver både pant i ejendommen og erkender samtidig at skylde et beløb til realkreditinstituttet. 


2. Ejerpantebrev

Benyttes ved køb bolig eller ved andre større investeringer. I dette pantebrev er ejeren af den faste ejendom både kreditor og debitor i låneforholdet, hvilket betyder, at ejeren reserverer et pant i sin ejendom og stiller pantet til rådighed for en bank, hvis ejeren for eksempel skal optage et banklån. At stille sin ejendom som sikkerhed kaldes ”underpantsætning” og gør, at ejeren kan blive boende og bruge ejendommen, men at banken har en vis rettighed over ejendommens værdi.  


3. Sælgerpantebrev

Sælgeren af den pågældende ejendom udsteder pantebrevet til køberen. Sælgeren indvilliger på den måde i ikke at få hele købesummen med det samme, men at få beløbet udbetalt løbende. Et sælgerpantebrev anvendes som regel i situationer, hvor der er nære relationer mellem sælger og køber, eller at ejendommen ikke kan finansieres på normale vilkår gennem realkreditinstitut eller bank. 


4. Skadesløsbrev

Ejeren af fast ejendom giver en bestemt kreditor sikkerhed i sin ejendom, når størrelsen af gælden ikke er endeligt fastlagt. Hvis skadesløsbrevet skal tinglyses, skal der dog angives et beløb inklusiv renter, som lånet maksimalt kan løbe op i.


Pant i bil

Står du og skal købe en ny bil, er du som køber selv forpligtet til at undersøge, om der er sikkerhed i bilen (pant, ejendomsforbehold, udlæg). Det gælder nemlig, at sikkerhed i en bil følger bilen og ikke ejeren. Det er derfor vigtigt at tjekke, hvordan bilen er finansieret, før du vælger at indgå en købsaftale. Er der sikkerhed i bilen, skal du sikre dig, at gælden er betalt, og pantet er aflyst, inden du skriver under. I værste fald kan du risikere at miste bilen, hvis du ikke har tjekket op på ovenstående. Det kan være tilfældet, hvis kreditor gør krav på bilen, hvis den tidligere ejer stadig skylder penge i bilen.  

For at undersøge bilen inden et eventuelt køb, skal du kende bilens stelnummer, som er et unikt 17-cifret nummer, alle biler har. Stelnummeret kan efterfølgende slås op i ”Bilbogen”, hvoraf det vil fremgå, om der er sikkerhed i bilen. Opdager du, at der er sikkerhed i den bil, du gerne vil købe, kan du gøre sælgeren opmærksomhed på din opdagelse og få vedkommende til at betale gælden ud eller aflyse pantet. Sikkerheden skal være aflyst, når bilen omregistreres.


Er økonomien løbet løbsk, og har du ikke længere styr på dine gældsposter, kan vi hjælpe dig. Bestil en gældssamtale og bliv ringet op eller ring til os på 30 26 65 05 med det samme.
Bestil uforpligtende gældssamtale