Gæld kan forældes!

Kort sagt betyder det, at din gæld kan blive slettet, fordi den er for gammel. Slettes gælden, skal du aldrig tilbagebetale den. Det kan selvsagt have en stor betydning for din privatøkonomi, der den ene dag kan se håbløs ud, og den næste dag være betydelig forbedret.


Forældelsesloven bestemmer, hvornår gæld er for gammel

Der er sket nogle ændringer i forældelsesloven indenfor de seneste år. Det har blandt andet betydet, at mange kreditorer har glemt – eller ikke i tide har nået – at undgå forældelse. Ansvaret hviler nemlig på kreditorens skuldre. Hvis ikke kreditorerne handler i tide, har de på et tidspunkt ikke længere (lov)krav på dine penge.

Det, du skylder, kan altså blive for ”gammel”. Og hvis gælden bliver for gammel, kan du ikke blive opkrævet for den.

Hvordan og hvornår dine gældsposter bliver forældet, er alt sammen beskrevet i forældelsesloven. Du kan læse mere om forældelsesloven her.


Har du styr på, om din gæld er for ”gammel” eller forældet? Hvis ikke, kan vi hjælpe dig med at skabe overblik over dine gældsposter
Bestil gratis gældssamtale


Hvad betyder ”gammel” gæld?

Med gæld følger en periode (forældelsesfrist), som afhænger af, hvordan du har stiftet gælden. Dine kreditorer har ret til at kræve pengene fra dig i den periode. Efter denne periode har dine kreditorer ikke længere ret til at få dig til at betale de penge, du skylder dem.

Derfor kan du heller ikke blive indkaldt i fogedretten af dine kreditorer, hvis de vil indgå en betalingsaftale med dig eller have dig til at betale tilbage.

For at vide, om ens gæld er forældet eller ej, kræver det selvsagt, at man har styr på sine forskellige gældsposter og kender de forældelsesregler, der gælder for den enkelte post – altså måden, hvorpå gælden er stiftet. Det kan være lettere sagt end gjort og kræver måske professionel hjælp.


Mangler du hjælp til at få overblik over din økonomi og styr på dine gældsposter? Bestil en gratis gældssamtale allerede nu og lad os ringe dig op.
Bestil gratis gældssamtale


Kreditorer kan ”afbryde” forældelsen

Der er ikke en fast periode for, hvornår gæld bliver forældet. Der er nemlig mange måder for kreditorer at ”forlænge” gyldigheden på – eller afbryde forældelsen, så perioden så at sige starter forfra. Det kan for eksempel være, hvis du sætter din underskrift på en skyldnererklæring eller et gældsbrev.

Din gæld bliver ”fornyet” – og forældelsen afbrudt – hvis du erkender gælden gennem ”dine handlinger”. En sådan handling er for eksempel at afdrage på gælden. Det er én måde at erkende gæld på. Det kan også være ved at få penge på en kassekredit.

Derudover kan det afbryde forældelsen, hvis din kreditor tager retslige skridt for at opnå dom for gælden. Og hvad kan det så være? Det er for eksempel en afgørelse fra fogedretten eller en anden afgørelse, der fastlægger, at gælden findes, og hvor stor den er.


Hvornår ”afbrydes” forældelsen ikke?

Det afbryder ikke gælden, at dine kreditorer blot sender breve med rykkere og påmindelser med mere. Heller ikke hvis de ringer dig op eller henleder din opmærksomhed på gælden på anden vis.

Dine kreditorer skal bruge en underskrevet skyldnererklæring fra dig eller en dom på gælden gennem retten for at kunne afbryde forældelsen og starte en ny periode. Hvis du dog erkender din gæld indirekte, som vi har beskrevet ovenfor, så behøver dine kreditorer ikke en underskrift fra dig eller en dom på gælden.


Min gæld er forældet – hvad gør jeg så nu?

For at være helt sikker er det en god idé at få hjælp og vejledning fra en gældsrådgiver eller advokat. For når din gæld er forældet, kan du jo netop få lov til at gå videre til kreditor med beskeden om, at din gæld er forældet, og at du ikke erkender din gæld.

Det er derfor vigtigt at være HELT sikker på, at din gæld er forældet, før du går videre til dine kreditorer. Derfor anbefaler vi på det kraftigste at få professionel hjælp fra personer, der kan rådgive dig om gæld.


Vil du vide mere om forældet gæld?
Bestil gratis gældssamtale