Fogedretten er der hvor en kreditor kan tage retslige skridt for at få dig til at betale eller på anden vis få sine penge.

Betaler du ikke til en kreditor, vil de først forsøge at lave en aftale med dig. Hvis det ikke lykkedes, vil de sende dig i fogedretten.

Har du brug for hjælp til fogedretten? Kontakt os og få en uforpligtende gældssamtale


Slip for fogedretsmødet og få styr på din gæld. Lad os forklare dig hvordan.
Kontakt os og få en uforpligtende gældssamtale


Når en kreditor indkalder dig i fogedretten, er det typisk for at få dig til at betale din gæld.

Kreditoren er grundlæggende interesseret i følgende:

Det ene udelukker ikke det andet. En kreditor vil typisk forsøge at tage udlæg i din bil eller dit hus og samtidig lave en afdragsordning med dig.


Hvem deltager i fogedretsmødet?

Der er tre personer med til mødet:

Kreditor kan møde telefonisk – det kan du eller din repræsentant ikke.


Sådan forbereder du dig til mødet

Du bør som minimum have følgende dokumentation med:


Du kan med fordel også forberede:


Hvis du vil forhandle med kreditor i fogedretten, bør du yderligere have:


Du kan møde personligt for at erklære dig insolvent. Det betyder, at du ikke ejer noget, der kan foretages udlæg i.

En insolvenserklæring “freder” dig i 6 måneder for yderligere fogedretsindkaldelser fra dine kreditorer.

Hvis en insolvenserklæring er relevant for dig, skal du gøre fogeden opmærksom på det under mødet.


Hvad kan du blive spurgt om?

I fogedretten har du pligt til at tale sandt og svare på de spørgsmål, der bliver stillet på mødet.

Kreditorer kan spørge til forskellige ting. Du kan blandt andet blive spurgt om:


Kan kreditoren sælge alle dine ting på tvangsauktion?

Det er ikke alle ting, som kreditor må foretage udlæg i. Som borger i Danmark skal man have til et “beskedent hjem”. Dvs. at visse ting er “fredet” fx din seng, stole og borde – medmindre de er meget dyre og kan erstattes af billigere møbler.

Er din bil nødvendig for at komme på arbejde og har en lav salgsværdi, kan kreditor heller ikke foretage udlæg og sælge den på tvangsauktion.


Hvad sker der, hvis du ikke dukker op?

Du skal møde op i fogedretten. Hvis du ikke gør det, kan du blive hentet af politiet. Typisk får du dog en opringning af politiet, hvor du får af vide, at du skal møde på et bestemt tidspunkt.

Er du syg, kan det blive godtaget, men fogedretten kan kræve dokumentation for din sygdom.

En begrundelse med at du skal arbejde godtages ikke.


Kan en anden møde for dig?

Ja, med mindre fogedretten har bestemt andet.

Der er en fuldmagt med i fogedretsindkaldelsen, som du skal udfylde. Personen som møder for dig, skal kende din situation og dine økonomiske forhold, så de kan besvare spørgsmålene som stilles til mødet.


Gode råd til fogedretsmødet


Slip for fogedretsmødet og få styr på din gæld. Lad os forklare dig hvordan.
Kontakt os i dag


Undgå at blive indkaldt igen

Det er vigtigt, at du sørger for at få styr på din gæld. Ikke kun for den kreditor, som har indkaldt dig, men for alle dine kreditorer. Har du overblik over din økonomi, kan du lave realistiske afdragsordninger med alle dine kreditorer. Overholder du aftalerne, bliver du ikke indkaldt i fogedretten igen.