Der kan være flere grunde til, at du ønsker at skifte bank. De typiske grunde til at skifte bank er:


Har du brug for hjælp til at skifte bank?

Kontakt os for en uforpligtende gældssamtale, så vi kan hjælpe dig videre i dag.


Derfor skal du skifte bank

Hvis du skylder penge til din nuværende bank, og I ikke er enige om, hvor meget der skal betales på lånet, kan det være en rigtig god ide at skifte bank. Banken har nemlig lov til at trække ”et rimeligt beløb” om måneden, hvis du skylder dem penge og har din konto ved dem. Det kaldes modregningsret.

Banken må ikke trække så meget, at du ikke har råd til daglige fornødenheder såsom mad, tøj mv. Det sker dog ofte, at banken trækker mere end de må, hvis du er gældsramt og ikke har mange penge i forvejen.

Når du skifter bank, skal du som udgangspunkt ikke ønske at få dit lån med over, selvom en kommende bank tilbyder det. Dit lån vil så blive i den gamle bank, og du vil fremover kunne betragte den gamle bank som en ”almindelig” kreditor, der ikke længere kan trække penge på din konto.


Du opnår følgende:

Netop det større rådighedsbeløb giver dig råderetten over din økonomi.


Skift bank og få nok til dig selv og familien
Kontakt os og hør hvordan


Hvad har du ret til ved et bankskifte?

Alle har ret til at få en NemKonto i en anden bank, medmindre der er en saglig grund.

En saglig grund kan være, at kunden optræder voldeligt eller er til gene for bankens ansatte. Men det er IKKE en saglig grund, at du er registreret i RKI.

Din NemKonto er den konto, hvor din arbejdsgiver indbetaler din løn eller du modtager kontanthjælp, dagpenge mv. fra det offentlige. Din NemKonto kaldes også en ”lønkonto”.

Udover NemKontoen kan banken frit bestemme over de andre ting, som banken tilbyder. Så banken har fx mulighed for at nægte en budgetkonto, kreditkort (og i visse tilfælde også debitkort til kontoen) og netbank.

Nogle banker vil ikke oprette en NemKonto, hvis du har en Nemkonto i forvejen. Derfor skal du i nogle tilfælde opsige din nuværende NemKonto, før du kan få en ny NemKonto ved en anden bank.


Hvad skal jeg gøre, hvis banken nægter at oprette en NemKonto?

Du kan henvende dig til den pågældende bank og gøre dem opmærksom på § 15 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, som blandt andet siger:

§ 15. Et pengeinstitut kan ikke uden en individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en basal indlånskonto til en privatkunde, jf. stk. 2. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium.

Stk. 2. En basal indlånskonto skal som minimum omfatte følgende funktioner, jf. dog stk. 3 og 4:

  1. Mulighed for at indsætte og hæve kontanter.
  2. Mulighed for at gennemføre betalingstransaktioner med et debetkort med saldokontrol.
  3. Mulighed for indgående kredittransaktioner.

Hvis du gør dem opmærksom på denne paragraf, vil banken ofte oprette en NemKonto alligevel, da de godt ved, at de skal overholde reglerne – og en registrering i RKI er som tidligere nævnt IKKE en saglig grund til at nægte at oprette en NemKonto.

Hvis banken nægter at oprette en NemKonto, skal de begrunde afslaget skriftligt, hvis du ønsker det. Du kan herefter vælge at klage til Pengeinstitutankenævnet.

Ønsker du vores hjælp? Kontakt os på telefon 30 26 65 05 nu eller udfyld en ansøgning til en gældssamtale.