Friværdi

Har du friværdi i din bolig? Vi kan hjælpe dig med, hvordan du udnytter din friværdi bedst til at komme af med din gæld. Kontakt os i dag, så vi sammen kan lægge en plan.

Bestil uforpligtende gældssamtale

Hvad er friværdi?

Ejer du et hus, en lejlighed eller en andelsbolig, og kunne du godt bruge flere penge til at afdrage på din gæld? Så er det værd for dig at undersøge, om du har friværdi i din bolig. Friværdien regnes ved at se på boligens samlede værdi fratrukket den tinglyste gæld, der er har i boligen. Hvis boligens samlede værdi overstiger restgælden i boligen, har du friværdi. Det betyder samtidig, at du har mulighed for at omlægge dit lån i boligen og derved få ekstra penge, som du eksempelvis kan bruge på at afdrage på din gæld.

Friværdi illustration

Lån i friværdien og afdrag på din gæld

Normalvis vil vi ikke foreslå at omlægge et lån for at betale af på andre lån eller gældsposter, men i nogle tilfælde kan det faktisk være meget fornuftigt. Årsagen til det er, at det kan være en god løsning at omlægge boliglånet i din ejendom, da renten er lavere end de fleste forbrugslån. Renten på et banklån i boligen ligger ofte omkring 4,4-9,5% [1]. Det betyder at du vil kunne låne 300.000 i din Friværdi med en løbetid på 10 år til 88.200 kr.

Hvis du skulle lave lignende lån som et forbrugslån ville det koste dig 246.450 kr. i omkostninger, når lånet er udbetalt. Du sparer altså 158.200 ved at belåne din friværdi i boligen.

I DinGæld ofte ser forbrugslån med en rente på 20-25%. Det betyder derfor, at det kan det være meget fornuftigt at bruge pengene fra boliglånet til at betale af på det dyre forbrugslån.

I eksemplet herunder kan du se, hvor mange penge du vil kunne spare, hvis du eksempelvis bruger nogle af de 300.000 kr. til at få udbetalt tre forbrugslån:

Eksempel:

Du vælger at bruge 225.000 kr. af 300.000 kr. til at udbetale 3 forbrugslån:

Du har et lån på 100.000 kr. med en rente på 13% og en løbetid på 15 år. Du betaler lånet ud og sparer derved ca. 127.500 kr. i renter og gebyrer.

Du har et andet lån på 50.000 kr. med en rente på 25% og en løbetid på 3 år. Du betaler lånet ud og sparer derved ca. 21.500 kr. i renter og gebyrer.

Du har et tredje lån på 75.000 kr. med en rente på 8% og en løbetid på 7 år. Du betaler lånet ud og sparer derved ca. 23.100 kr. i renter og gebyrer.

Din samlede besparelse ved at afvikle ovenstående lån vil være 172.000 kr.

Hvis du er i tvivl om, det vil være en god idé i din situation at benytte dig af denne mulighed, er du velkommen til at kontakte vores rådgivere og spørge dem til råds.

Kontakt os og hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig

Bestil uforpligtende gældssamtale

Vi kan hjælpe dig med gode aftaler

Hvis du ønsker at undersøge, om du har friværdi i din bolig, vil vi gerne hjælpe dig gennem processen. Kontakt os så tager vi en snak om din situation, og hvordan vi kan hjælpe dig. Vi giver dig overblikket og lægger en plan for, hvordan vi kan bruge en evt. friværdi i afviklingen af din gæld. Du skal bede din bank om at få foretaget en ejendomsvurdering. Hos de fleste banker er det gratis at få foretaget en ejendomsvurdering. Hvis banken vurderer, at din bolig er mere værd end den tinglyste gæld, så har du friværdi, og hvis banken tillader det, har du mulighed for at omlægge dit boliglån.

Tag en snak med os

Kontakt os og få et overblik, så kan vi lægge en plan for hvordan vi kan hjælpe dig bedst.

Kontakt din bank

Ring til din bank og bed dem om at lave en ejendomsvurdering af din bolig. Derefter kan banken fortælle, om du har friværdi.

Omlægning af boliglån

Hvis du har væsentlig friværdi, kan du fortage belåning af friværdien, så du får penge til at afdrage på din gæld.

Vi forhandler med kreditor

Ring til en af vores gældsrådgivere, så kan vi hjælpe dig med at forhandle nogle gode aftaler med dine kreditorer.

Besparelse ved akkordaftaler

Vi har stor erfaring med at forhandle med kreditorer, og hvis det lykkedes os at lave nogle gode aftaler, får du en væsentlig besparelse.

Når du har talt med din bank, og hvis du får lov til at omlægge dit boliglån, så har du mulighed for at opnå store besparelser på din samlede gæld. Vi er eksperter i gældsrådgivning og forhandling med kreditorer.

I forhandlingen med kreditorerne kan akkordaftaler være en effektiv måde at opnå gode besparelser på din gæld. En akkordaftale er en aftale mellem dig og din kreditor. Aftalen går ud på, at du betaler en del af den samlede gæld til kreditoren nu og her, mens kreditoren så acceptere, at den resterende del af gælden eftergives. Det betyder, at kreditor sletter den sidste del af gælden, så gældsposten udbetales helt. Et eksempel på en akkordaftale kan være følgende:

Eksempel:
Du har et krav på 10.000 kr. til en kreditor, som du mangler at betale. Vi tilbyder kreditor et engangsbeløb på på 8.000 kr., mod at kreditor afskriver de resterende 2.000 kr. af gælden. Din endelige besparelse bliver: 10.000 - 8.000 = 2.000 kr.

Derudover vil udbetalingen af gældsposten betyde, at du nu har lidt ekstra at afdrage med på de øvrige gældsposter, hvilket gør at du kan forhandle endnu flere gode aftaler med dine kreditorer.

Læs mere om akkordaftaler her: dingaeld.dk/akkord

Kontakt os i dag

Vi har mange års erfaring med forhandling af akkordaftaler, så du kan du trygt overlade opgaven til os, hvis du ikke selv ønsker at forhandle med dine kreditorer. Kontakt os i dag, så finder vi sammen den bedste løsning for dig og din situation.

Bestil uforpligtende gældssamtale