Forside Gældssanering

Gældssanering – Alt du skal vide samlet ét sted

 

Ved DinGæld kan du få hjælp til gældssanering.

Gældssanering er for mange den bedste måde at blive gældfri på

Over 2.000 danskere bliver hvert år gældfri med en gældssanering.
Det er i langt de fleste tilfælde den bedste måde at blive gældfri på.

Med en gældssanering:

 • er du gældfri indenfor 5 år
 • får du typisk et større rådighedsbeløb at leve for
 • slipper du for kreditorernes konstante opringninger, breve og mails
 • får du afklaring på din gæld og din nattesøvn bliver betydelig bedre.

MEN…der er mange regler, så kan du overhovedet få gældssanering?

 


Find ud af om gældssanering er relevant for dig på 3 måder:

1Kontakt os på tlf. 30266505 eller bestil en gratis samtale med en erfaren gældsrådgiver.

2Du kan tage vores test, og se om du kan få gældssanering.

3Eller du kan læse videre på denne side.


 

Hvorfor søge en gældssanering?

Gældssanering er den bedste og hurtigste måde at komme af med en stor gæld, hvis du ikke har mulighed for at betale den tilbage.
Hvis du har håbløs gæld, kan skifteretten bestemme, at du kun skal betale et rimeligt beløb tilbage over en årrække. Skifteretten kan også give dig en “nulsanering”, hvor du ikke skal betale noget tilbage overhovedet – det vil sige, at du bliver gældfri fra den ene dag til den anden.

Med denne løsning er det IKKE dine kreditorer (dem som du skylder penge), der afgør hvor meget du skal tilbagebetale. Det er derimod skifteretten der afgør det. Og beløbet du skal tilbagebetale vil stort set altid være mindre end det den enkelte kreditorer vil forlange.

Får du gældssanering vil du også typisk opleve et meget højere rådighedsbeløb, som du og din familie har til de fornødne udgifter. Skifteretten vil netop sørge for, at det beløb du skal betale, er rimeligt og realistisk.

 

Reglerne

Over 50.000 danskere er i de sidste 30 år blevet gældfri med en gældssanering via skifteretten. Reglerne og retningslinjerne, der afgør om du kan få gældssanering, ændrer sig hele tiden.

Der er derfor kommet mange misforståelser, myter og fejlfortolkninger af loven, som gør det endnu sværere for dig at gennemskue.

Hos DinGæld oplever vi endda, at vores kunder er blevet opfordret til at søge gældssanering af fogedretsdommere, erfarne bankfolk og revisorer, selvom de langt fra opfylder reglerne.

Det er desuden kendt, at der er forskellige retningslinjer for, hvornår der tildeles gældssanering i de forskellige dele af landet. Nogle steder er det kun hver femte ansøgning, der ender med at gælden bliver saneret væk.

Derfor bør du ikke kun kende, men også forstå reglerne, hvis du vil have den bedste mulighed for at blive gældfri med en gældssanering. Med DinGæld får du en erfaren rådgiver, der kender og forstår reglerne, så du undgår lovens og rettens faldgruber.

Få professionel hjælp til din gældssaneringsansøgning
Start med en gratis rådgivningssamtale

De mest almindelige afslagsårsager er:

 • Din gæld er ikke håbløs nok.
 • Du har ikke faste bolig eller indtægtforhold.
 • Din gæld er ikke gammel nok.
 • Du har ikke med rimelighed forsøgt at betale din gæld tilbage.

Der er mange andre regler, som skal opfyldes – nogle af dem står i loven, og andre er skøn og ”tommelfingerregler”. Så gældssanering er ikke altid udelukket, selvom du ikke lever op til alle reglerne. DinGæld kan hjælpe dig med at holde styr på reglerne, så du minimerer risikoen for afslag. Kontakt os og hør nærmere.

Det er en kompliceret proces at søge om gældssanering, og kun 28 % af alle ansøgninger bliver godkendt. Kender du derfor reglerne og processen, når du søger, står du derfor klart stærkere og har de allerbedste muligheder for at opnå gældssanering.

Uanset om du ikke opfylder alle kriterier, har fået afslag på gældssanering eller er i tvivl, om gældssanering er den rette løsning for dig, så kan vi med lidt information om din situation hjælpe dig videre.

 

Gældssaneringsreglerne i konkursloven

Reglerne for gældssanering findes i konkurslovens afsnit 4, og det er skifteretten, der afgør, om du kan få gældssanering eller ej. Du bør specielt hæfte dig ved ordlyden fra konkursloven:

kendelse om gældssanering kan i almindelighed ikke afsiges…

Det betyder, at skifteretten foretager en konkret vurdering af samtlige forhold i alle gældssaneringssager. Så selvom du ikke opfylder alle reglerne til gældssanering, kan der alligevel være forhold i netop din situation, der gør gældssanering muligt.

Der findes masser af tidligere sager, hvor folk har fået gældssanering, selvom de ikke opfyldte alle reglerne .

Kan du få gældssanering? Kontakt os i dag og find ud af det.

Loven er svær at forstå, så vi har omskrevet den og forklaret den. Helt grundlæggende skal to kriterier være opfyldt i skifterettens øjne:

 1. Din gæld skal være ”håbløs”

Det betyder, at hvis du ikke kan tilbagebetale din gæld (inklusiv renter) indenfor 10 år, så er din gæld håbløs nok til at få gældssanering.

 1. En gældssanering skal lede til en varig forbedring af dine økonomiske forpligtelser

Det vil sige, at du efter en gældssanering selv skal kunne overholde dine forpligtelser – eksempelvis et børnebidrag – uden at være nødsaget til at stifte ny gæld.

Disse to kriterier kan beregnes ud fra gældssaneringsbekendtgørelsens satser og en fyldestgørende oversigt over dine kreditorer – herunder hvor meget du skylder dem og de påløbne renter over de kommende 10 år samt indblik i dine øvrige formueforhold.

 

De øvrige regler i loven

Loven nævner også, at du (i almindelighed) ikke kan få gældssanering i følgende seks tilfælde:

 1. Dine økonomiske forhold er uafklarede

Forklaring: Hvis det forventes, at dine indtægter eller udgifter ændrer sig væsentlig indenfor gældssaneringsperioden (typisk 5 år), kan skifteretten ikke regne sig frem til, om du kan få gældssanering, og hvor meget du skal betale tilbage.

Eksempler:
 • Du modtager kontanthjælp, dagpenge eller anden ”midlertidig” ydelse. Bemærk dog, at folk på bl.a. kontanthjælp alligevel har fået gældssanering.
 • Du er ved at flytte (eller overvejer det), og du kender endnu ikke din nye husleje og forbrugsudgifterne.
 • Du er lige blevet skilt, og huset er endnu ikke solgt.
 • Du har fået nyt arbejde og kender endnu ikke din fremtidige lønindkomst.
Ekspertråd:

Er du kontanthjælpsmodtager, vil mange fortælle dig, at du ikke kan få gældssanering – det kan du som udgangspunkt heller ikke, medmindre du kan sandsynliggøre, at du ikke finder arbejde i den nærmeste fremtid.

 1. Du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender

Forklaring: Hvis det er selvforskyldt, at du er kommet i gældsproblemer, eller hvis du har stiftet gæld på et tidspunkt i dit liv, hvor du ikke kunne tilbagebetale, kan du få afslag.

Eksempler:
 • Du har taget et nyt lån for at afdrage på en gammel gæld – velvidende at du ikke ville kunne overholde det nye lån.
 • Du har købt værdipapirer (fx aktier) for lånte penge, og du har i forvejen mange lån eller en beskeden indkomst.
 • Du har stiftet gæld med henblik på (over-)forbrug.
 • Du har forskudsregistreret din indkomst for lavt, mangler at betale børnebidrag eller mangler at betale moms og A-skat i forbindelse med konkursramt virksomhed.
Ekspertråd:

Har du forbrugsgæld, er det ikke en afslagsårsag. Det er dog bedre at have stiftet gæld for at overleve end at rejse og feste for. Har du stiftet forbrugsgæld, er det desuden bedre at have stiftet gælden på et tidspunkt, hvor din økonomi kunne bære det. Er du senere blevet fyret, anses det ikke som ”selvforskyldt” gældspådragelse.

 1. Du har stiftet gæld på grund af strafbare forhold eller erstatningspådragende forhold

Forklaring: Af etiske årsager vil sådan en gæld være sværere at få saneret væk. Der vil dog blive lagt vægt på, hvor grov forseelsen er, den dertilhørende gælds størrelse og alder samt resocialiseringsforhold.

Eksempler:
 • Du er blevet dømt for socialt bedrageri, skyldnersvig eller grov vold. Du har herved pådraget dig gæld i form af bøde og erstatning.
Ekspertråd:

Ifølge retspraksis udelukker gæld pådraget ved strafbare forhold ikke gældssanering (kilde: Østre Landsrets dom U 2000.2528 Ø).

 1. Du har ikke afdraget på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed for det

Forklaring: Hvad der er “rimeligt”, kan beregnes ud fra gældssaneringsbekendtgørelsen. Har du betalt væsentligt mindre end det, eller har du modtaget større pengebeløb, som du ikke har brugt på din gæld, kan du få afslag på gældssanering. Omvendt kan du have betalt mere end nødvendigt, da du har ret til et vis rådighedsbeløb afhængigt af hustandens størrelse og sammensætning.

Eksempler:
 • Du har en god indtægt, og du har brugt den til at forsøde dit eget liv, mens du ikke har betalt af på din gæld.
 • Du har fået udbetalt din kapitalpension, og du bruger pengene på en rejse med din familie i stedet for at betale af på din gæld.
Ekspertråd:

Husk, at forfordeling af en eller flere kreditorer kan lede til afslag på gældssanering. Alle kreditorer skal have et afdrag eller beløb, der svarer til gældens forholdsvise størrelse.

 1. Du har indrettet dig med henblik på gældssanering

Forklaring: Du foretager handlinger, før du søger gældssanering, som gør, at kreditorerne får mindre tilbagebetalt under gældssaneringen.

Eksempler:
 • Du sælger din bil og indbetaler pengene på din pensionsopsparing.
 • Du meddeler arveafkald, mens du har gæld.
 • Du har haft rimelig mulighed for at afdrage på gæld, men først når du bliver pensionist, søger du om gældssanering.
 1. Du har stiftet ny gæld, efter din gældssaneringssag er indledt

Forklaring: Alt gæld skal inkluderes i det endelige saneringsforslag. Kommer der ny gæld efter sagen indledes, vil dine eksisterende kreditorer i princippet være dem, der betaler. Ny gæld er desuden typisk en afslagsårsag i sig selv.

Eksempler:
 • Du optager ny gæld ved en låneudbyder.
 • Du pådrager dig gæld i form af restancer ved SKAT – herunder ubetalt børnebidrag eller restskat.

Derudover er der alle de øvrige spørgsmål, som skifterettens medhjælper stiller til din sag, når gældssaneringssagen behandles. Disse har til formål at belyse tvivl, som skifteretten måtte have, så de kan foretage en vurdering af, om du skal have en gældssanering.

Få professionel hjælp til din gældssanering
Start med en gratis rådgivningssamtale

 

Opfylder du ikke alle reglerne?

Husk, at skifteretten foretager en konkret vurdering af samtlige forhold i gældssaneringssager. Derfor kan der være forhold i netop din situation, der gør gældssanering muligt, selvom du ikke opfylder alle reglerne.

Hos DinGæld hjælper vi dagligt folk med at søge gældssanering. Vi undersøger din sag for styrker og svagheder, så du er velforberedt, når skifterettens medhjælper udspørger dig.

Selv hvis du ikke kan få gældssanering nu, kan vi sørge for, at du får det senere eller bliver gældfri på anden vis.

Bestil en gratis samtale om din gæld, og få en erfaren gældsrådgiver til at forklare hvordan du bliver gældfri – Kom i gang her.

 

Rådighedsbeløb og satser for gældssanering

Rådighedsbeløbet er en meget vigtig del af en gældssanering. Det er det beløb, som du og din familie har at leve for under en gældssanering. Det er samtidig et væsentligt del i beregningen af, hvad du skal tilbagebetale til dine kreditorer.

Rådighedsbeløbet for 2019 ser således ud:

pr. måned
Enlige 6.410 kr.
Par 10.870 kr.
Børn 0-1 år 1.750 kr.
Børn 2-6 år 2.230 kr.
Børn 7-17 år 3.210 kr.

Kilde: skat.dk

 

Når hjemmeboende børn fylder 18 år, er de myndige. Udgifterne til dem (kost og logi) skal derfor afholdes af dit rådighedsbeløb.

Eksempel:
Er du enlig mor til et 7-årigt barn, er dit rådighedsbeløb 6.410 kr. + 3.210 kr. = 9.620 kr.

Har du ikke haft dit aktuelle rådighedsbeløb førhen, fordi du har afdraget for meget af på din gæld, kan du se frem til et mindre afdrag og mere at leve for, hvis du får tildelt gældssanering.

Få gældssanering og større rådighedsbeløb til dig selv – Lad os hjælpe dig.
Bestil en gratis gældssamtale

Rådighedsbeløbet skal dække alle dine leveomkostninger – herunder:

 • Mad
 • Tøj
 • Transport
 • Forsikringer
 • Medielicens/antenneforening/TV-pakke
 • Mobiltelefoni og internet
 • Briller/linser
 • Husdyr
 • Fritidsaktiviteter
 • Gaver
 • Rejser
 • Tobaksvarer
 • Aviser, blade og bøger
Ekspertråd:

Hvis du er afhængig af et køretøj til at opretholde din indkomst, så behøver du ikke afholde udgifterne af dit eget rådighedsbeløb. I så fald medregnes den i saneringsforslaget på en anden måde, og det bliver i princippet dine kreditorer, der betaler for ALLE udgifterne forbundet med den (afdrag, brændstof, vedligeholdelse, forsikring, grøn ejerafgift mv.).

Ekspertråd:

Ovenstående kan også gøre sig gældende, hvis det vurderes, at du ikke med rimelighed kan få det til at hænge sammen i familien. Fx hvis du skal hente dine 3 børn i 3 forskellige institutioner med stor geografisk afstand imellem.

 

Rådighedsbeløbet betydning for dit saneringsforslag:
Nedenfor ses en simplificeret beregning til et gældssaneringsforslag:

Eksempel:
per måned
Hustandens indtægter (løn, pensioner, sociale ydelser mv.) + 30.000 kr.
Husleje / terminsydelse (inklusiv forbrug) – 8.000 kr.
Transportomkostninger til erhvervelse af indkomsten – 2.000 kr.
Medicin – 1.500 kr.
Rådighedsbeløb (2 voksne og 2 børn) – 16.310 kr.
Muligt afdrag til dine kreditorer under gældssanering 2.190 kr.

I ovenstående eksempel skal du således betale 2.190 kr. hver måned i 5 år. Det svarer til, at du kun skal tilbagebetale 131.400 kr. Uanset om du inden gældssaneringen skylder 500.000 kr. eller 5.000.000 kr., skal du altså kun betale dividenden på 131.400 kr.

Ekspertråd:

Beløbet på 2.190 kr. fortæller også, hvad du som minimum burde have afdraget for at have vist “nok velvilje” for at undgå afslag på gældssanering. Endvidere skal du have betalt de 2.190 kr. forholdsvist i blandt alle dine kreditorer afhængigt af deres respektive gældsposters størrelse, da du ellers kan have forfordelt en eller flere kreditorer, hvilket også kan lede til afslag.

 

Lad os undersøge om gældssanering er muligt for dig.
Bestil en gratis gældssamtale

 

Sådan får du gældssanering

Med DinGælds erfaring og indsigt fra over 1.000 gældssaneringssager hjælper vores professionelle rådgivere dig med din gældssanering:

 • Din økonomi, gæld og livssituation gennemgås for at finde usikkerheder, faldgruber og muligheder i netop din sag.
 • Du får udarbejdet en professionel og fejlfri ansøgning til skifteretten.
 • Du bliver grundigt forberedt til mødet i skifteretten.
 • Du bliver rådgivet og vejledt igennem hele processen, og du har mulighed for at stille tvivlsspørgsmål til en rådgiver, der kun varetager dine interesser.
 • Vi beregner og forbereder et realistisk gældssaneringsforslag til dig.
 • Vi gennemser det endelige gældssaneringsforslag for at sikre, at det er korrekt.
 • Du får de allerbedste muligheder for at komme bekymringsfrit gennem din gældssaneringssag.
Få hjælp til din gældssanering
Bestil gratis gældssamtale

Jeg fik rigtig meget ud af mit kundeforhold til DinGæld. Tryghed, tillid og god service – men det bedste er dog, at jeg har fået en gældssanering. 😉

Kirsten Jensen

Hvis gældssanering ikke er relevant for dig, eller du har fået afslag på gældssanering, kan vi sagtens hjælpe dig videre. Kontakt os for en gratis og uforpligtende gældssamtale, hvor vi fortæller dig, hvordan vi kan gøre dig gældfri.

 

Hvem kan få gældssanering?

Med tid og indsigt kan alle få gældssanering.

Der er dog en del regler, der skal være opfyldt, når du søger – herunder at din gæld skal være ”håbløs”, og at en gældssanering skal lede til en varig forbedring af dine økonomiske forpligtelser.

Herudover er der en masse uskrevne retningslinjer, som med den rette argumentation og forståelse, gør det lettere for dig at opnå en gældssanering:

 • Høj alder
 • Antal børn og andre sociale forpligtelser
 • Specielle omstændigheder – såsom invaliditet og nedsat arbejdsevne
 • Stor gæld
 • Gammel gæld
 • Fornuftig årsag til gældens stiftelse
 • Fornuftig afvikling af gælden.

Der findes ikke nogen helt sikker “opskrift” på, hvordan man får gældssanering. Det skyldes, at under en gældssaneringssag vurderes din økonomiske situation som en helhed.

Eksempel:
Er du 22 år og har taget et lån for nyligt til at rejse for, får du næppe gældssanering. Er du derimod 60 år og har gammel gæld fra tab på et hussalg, er dine muligheder betydeligt bedre.

Der er dog ingen garantier for at en gældssanering bliver accepteret eller afslået af skifteretten. Selvom du opfylder alle kriterier på papiret, kan du komme til at “spænde ben” for dig selv ved at fejlinformere skifteretten. Omvendt kan der være forhold i din situation, der gør en gældssanering muligt, på trods af du ikke opfylder alle reglerne.

Det kræver derfor indsigt i reglerne og skifterettens behandling af gældssaneringssagen, for at du får de bedst tænkelige muligheder for at få gældssanering.

Uanset om du tror, du kan få gældssanering eller ej, er du velkommen til at kontakte os. Hos os er det gratis at få en gældssamtale. Så kan du finde ud af, om vi kan hjælpe dig med en gældssanering eller finde en måske endnu bedre måde for dig til at blive gældfri på – én gang for alle. Du kommer i gang ved at bestille en gratis gældssamtale her.

 

Skifteretten afgør, om du kan få gældssanering

Skifteretten får mange ansøgninger om gældssanering dagligt. Det er dog langt fra alle, der får tildelt gældssanering. De fleste ansøgninger bliver forhåndsafvist på grund af fejl og mangler. Bliver ens ansøgning godkendt, starter en længere proces, hvor skifterettens advokat udspørger dig om alle relevante forhold i netop din gældssaneringssag.

Vi har hjulpet tusindvis af danskere med at blive gældfri via en gældssanering. Vi sætter os ind i sagen, så ansøgningen bliver korrekt, og vi “klæder dig på”, så du let kan besvare skifterettens uddybende spørgsmål.

Få professionel hjælp til din gældssaneringsansøgning
Bestil gratis gældssamtale

Hvis ikke du kan få gældssanering nu, kan du vente til senere. Det er dog vigtigt, at du i mellemtiden forsøger at afvikle din gæld i et “rimeligt omfang”, da du ellers kan få afslag.

Vi har en løsning til dig, der ikke kan få gældssanering nu, men som gerne vil være gældfri snarest muligt. Bestil en gratis gældssamtale og lad os forklare hvordan