Nu kan du bestille dine resterende indefrosne feriepenge. Indtil den 31. maj har danske lønmodtagere mulighed for at bestille de resterende feriepenge på Borger.dk. Hvis du ikke fik udbetalt feriepenge i efteråret, har du også mulighed for at bestille feriepenge for alle de fem uger, du har til gode [4].   

Oprindeligt skulle de indefrosne feriepenge udbetales ved folkepensionsalder, men sidste år blev det i Folketinget besluttet, at de danske lønmodtagere skulle have muligheden for at få deres indefrosne feriepenge udbetalt. Beslutningen blev taget med håbet om, at det kunne være med til at sætte gang i økonomien under coronakrisen. I oktober måned sidste år havde danske lønmodtagere således mulighed for at få udbetalt tre af de fem ugers indefrosne feriepenge, og nu har du altså mulighed for at få de sidste to uger udbetalt. 

Det næste store spørgsmål er så, hvordan du sikrer dig, at pengene bliver brugt på den bedst mulige måde. Læs videre og få vores anbefalinger til, hvordan du har mulighed for at optimere din afvikling af gæld [3].


Brug dine feriepenge med omtanke

Hvis du har rentebærende forbrugsgæld ved eksempelvis forbrugslån eller kviklån er det vores anbefaling, at du får dine indefrosne feriepengene udbetalt.

Får du feriepengene udbetalt, vil det være forskelligt fra situation til situation, hvordan pengene bruges mest fordelagtigt. Har du dyre forbrugslån som eksempelvis kviklån, bør du starte med at få dem af vejen. Måske kan feriepengene ikke indfri hele lånet, men nedbringe det så meget som muligt og spare penge i renteomkostninger. Privatøkonom i Danske Bank, Louise Aggerstrøm Hansen, er af samme holdning:

"Har du et dyrt forbrugslån, eksempelvis et kviklån, kan det være en god idé at få feriepengene udbetalt og bruge dem på at få gælden af vejen og slippe for at betale renter og renters rente i fremtiden" [1]


Er du i tvivl om, det er mest hensigtsmæssigt for lige netop dig at bruge dine feriepenge, kan vi hjælpe dig. Vi er eksperter på omhvordanrådet og ved, hvordan vi får de mest fordelagtige aftaler i hus med dine kreditorer.
Bestil gratis gældssamtale


Få det største udbytte af dine feriepenge med akkordaftaler

En måde at bruge pengene på er til akkordaftaler. En akkordaftale laves i samarbejde med dine kreditorer og betyder i al sin enkelhed, at du kun betaler en vis del af din gæld tilbage. Den resterende del af gælden bliver afskrevet. Har man et engangsbeløb til rådighed, kan det derfor være en god idé at afklare, hvorvidt én eller flere kreditorer er indstillet på at tilgå en akkordaftale.

Har du noget at tilbyde, betyder det ikke noget, om du har få eller mange kreditorer, eller om dine gældsposter er store eller små. Akkordforhandlingerne kan foregå på to måder:

Engangsbeløb:

Du kan bruge dine feriepenge til at betale et større engangsbeløb til din kreditor, som efterfølgende afskriver resten af gælden. Grunden til at dette kan være en fordel for kreditor er, at pengene reelt set er mere værd som et engangsbeløb i dag, end som afdrag over en periode. Derfor kan mange kreditorer have en interesse i at indgå en akkordaftaler, så dele af gælden afdrages hurtigere. 

Hvor stort et nedslag man kan forvente, er forskelligt fra sag til sag. Har man flere kreditorer, kan det derfor være en fordel af afsøge sine muligheder hos hver enkelt kreditor.

Eksempel: Du skylder 25.000 kroner. Du har 15.000 kroner til rådighed, som du kan betale på én gang til din kreditor. Resten af gælden slettes. Din besparelse er på 10.000 kroner.

Løbende akkord:

Selv i de tilfælde, hvor hver enkelt gældspost er markant højere, end det beløb du har fået i feriepenge, kan det give mening at afsøge muligheden for en akkordaftale. Du kan her tilbyde en løbende akkord, der strækker sig over en afgrænset periode. Princippet er det samme som i eksemplet med engangsbeløb. Fordelen ved løbende akkord er dog, at hele betalingen ikke skal falde på én gang.

Eksempel: Du skylder 100.000 kroner. Du har mulighed for at betale et engangsbeløb på 10.000 kroner og derefter 1.000 kroner om måneden til din kreditor, hvilket du skal i de næste fem år (60 måneder). Du vil i dette tilfælde komme til at betale 70.000 kroner tilbage til din kreditor i løbet af de fem år. Din besparelse er på 30.000 kroner. 


I de to eksempler er der ikke taget højde for fremtidige renter, som du ved at indgå en aftale slipper for at betale. Din samlede besparelse vil derfor i langt de fleste tilfælde være endnu højere end den gæld, der slettes.

Læs mere om akkordaftaler her


Det skal du være opmærksom på

Selvom akkordaftaler lyder som en god og hurtig måde at komme af med gæld på, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

Du skal først og fremmest være sikker på, at aftalen er gyldig. Sørg derfor altid for at få aftalen på skrift. Desuden opfordrer vi til, at man altid indhenter en såkaldt saldokvittering, som er en bekræftelse fra kreditor om, at betalingen er modtaget og gælden er indfriet.

Laver du en aftale om løbende akkord, kan du risikere at havne i en situation, hvor du ikke længere har penge til at betale dit månedlige beløb og dermed ikke kan overholde den indgåede aftale. Sker det, vil aftalen typisk falde til jorden, og du skylder igen det oprindelige beløb samt påløbne renter. Det er derfor vigtigt, at du indgår en aftale, som du kan holde – ellers kan det blive svært at forhandle med kreditor en anden gang. 


Vi kan indgå og overholde fordelagtige aftaler på dine vegne

Der er altså en række forhold, som er værd at overveje, inden du begynder at forhandle med dine kreditorer og indgå aftaler. Har du svært ved at gennemskue, hvad der er den bedste løsning for dig, og hvordan du bruger dine indefrosne feriepenge bedst muligt, så du får nedbragt din gæld på den hurtigste og billigste måde, kan vi hjælpe dig. Vi har stor erfaring med at indgå fordelagtige akkordaftaler og kan samtidig sørge for, at aftalerne bliver overholdt, så de ikke falder til jorden, og kreditorerne forbliver samarbejdsvillige.

Ønsker du at få vores hjælp, så du er sikker på, at dine feriepenge tjener både dig og din økonomi på den bedst tænkelige måde, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du kan enten ringe på 30 26 65 05 eller sende en mail til kontakt@dingaeld.dk. Herudover har du også mulighed for at bestille en gratis gældssamtale med én af vores gældsrådgivere, som vil ringe dig op og spørge nærmere ind til din aktuelle situation. Gældssamtalen kan bestilles her.


FAQ 

Hvornår udbetales indefrosne feriepenge? 

Senest d. 29. marts. Du kan søge om dem i perioden 29. marts 2021 til 31. maj 2021. 

Hvordan får jeg udbetalt mine indefrosne feriepenge? 

Du søger om dine indefrosne feriepenge på Borger.dk, hvor du skal logge på med NemID og anmode om at få pengene udbetalt. 

Hvordan bruger jeg bedst indefrosne feriepenge til afvikling af gæld? 

Hos DinGæld foreslår vi, at hvis du har lån, som du betaler, så lav en akkordaftale med din kreditor, så du kan få størst udbytte af pengene. Vi hjælper dig gerne med at lave aftalerne med dine kreditorer. Bestil en gratis gældssamtale, så kan vi sammen finde en bedste løsning for dig.   


Kilder:

[1] https://fagbladet3f.dk/artikel/saadan-bruger-du-bedst-dine-feriepenge 

[2] https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2021/03/folketing-har-stemt-sidste-feriepenge-kan-udbetales/ 

[3] https://www.berlingske.dk/nyheder/nyt-om-dine-feriepenge-der-aabnes-for-ansoegning-senest-29-marts  

[4] https://www.dr.dk/nyheder/penge/skattekisten-med-56-mia-kroner-aabner-nu-kan-du-bestille-dine-resterende-feriepenge