1. Om dig
  2. Gæld
  3. Indtægter og udgifter
Hvordan er din hustand sammensat?
Næste: Gæld
Beregneren er vejledende og skal ses som et skøn over dine muligheder for at opnå gældssanering.
  1. Om dig
  2. Gæld
  3. Indtægter og udgifter
Vælg beløb
0Over 1 mio.
Vælg år
0 år sidenOver 10 år siden
Næste: Indtægter og udgifter
Beregneren er vejledende og skal ses som et skøn over dine muligheder for at opnå gældssanering.
  1. Om dig
  2. Gæld
  3. Indtægter og udgifter

Indkomst efter AM-bidrag og skat.

Vælg beløb
0Over 50.000

Indkomst efter AM-bidrag og skat.

Vælg beløb
0Over 50.000

Indeholder: Husleje/prioritetsgæld, ejendoms- og ejendomsværdiskat, el, gas, vand, varme samt bygnings- og brandforsikring

Vælg beløb
0Over 50.000
Beregneren er vejledende og skal ses som et skøn over dine muligheder for at opnå gældssanering.